29 – می استانبول نینگ فتح ایتیلیش ییل لیگی اوله راق نشانلنماقده

خاص کون

29 – می استانبول نینگ فتح ایتیلیش ییل لیگی اوله راق نشانلنماقده

عثمانلی امپراتورلیگی در حقیقت بیزانس توپراقلرینی قولگه کیریتیشی بیلن وسعت تاپگن. هم اناطولی ده همده روم ایلی تامانیده آلیب باریلگن فتح حرکت لری نتیجه سیده بیزانس فقط استانبولدن عبارت بیر شهر دولتی گه اینلیب قالگن. میلادی 1453 – ییلی عثمانلی پادشاهی سلطان محمد استانبول نی بیزانس نینگ قولیده بولیشی نینگ عثمانلی اوچون بیر تهدید بولیب توررلیگینی کوریب استانبول نی محاصره قیلیب آلگن. اوزاق مدت لیک محاصره ده عثمانلی تامانیدن ایش آلینگن تکنالوژیک قورال و توپلر آرقه لی 29 می 2453 – ییلی استانبول فتح قیلیندی. استانبول عثمانلی لرنینگ پایتختی بولدی. اورته چاغ نی نهائی قیلیب ینگی چاغ نی باشلتگن استانبول فتحی دنیا تاریخی گه چقور تأثیر قالدیرگن. غرب ده ینگی لیک و رونسانس نی باشله تیب قویبارگن.علاقه لی ینگی لیکلر