24 – جونده بولیب اوته دیگن سیلاونینگ نیمه اوچون اهمیتی بار؟

سیاسی تحلیل

24 – جونده بولیب اوته دیگن سیلاونینگ نیمه اوچون اهمیتی بار؟

24 – جونده بولیب اوته دیگن سیلاونینگ نیمه اوچون اهمیتی بار؟

جمهور رئیس لیک سوزلاوچیسی ابراهیم قلین نینگ یازووینی تقدیم ایته میز.

نیمه‌ بولیشیدن قطعي نظر 24-جون کونی آخرگی قرارنی عامه‌وي میدیا واسطه‌سی یاکه منفعت گروهلری ایمس، اوزی نینگ ایرکین اراده‌سی بیلن تورکيه‌ده‌گی سیلاوچیلر بیره‌دی.

سیلاو کونی تورکيه‌ده‌گی سیلاوچیلر ینگی جمهور باشلیغی و پارلمان اعضالرینی سیلش اوچون آواز بیره‌دی. بو سیلاو تورکيه‌ده‌گی باشقروو تیزیمینی هم اوزگرتیره‌دی. شونینگ اوچون هم سیاسي و اقتصادي بیر نیچه‌ مسأله‌لر کینگ کولملی اوله‌راق قولگه آلینماقده.

اوتگن ییلی رفراندومده تصدیقلنگن تیزیم، بیرلیک باشقروو تیزیمینی نظرده توتگن جمهور باشلیغیلیک تیزیمی ایدی. بو تیزیم فدرا‌ل توزیلیشیگه ایگه‌ بولمه‌یدی، شونینگ اوچون امریکا تیزیمیدن باشقه‌چه راق، کوپراق فرا‌نسه تیزیمیگه اوخشه‌یدی لیکن باش وزیرلیک مقامیگه ا‌ورین بیریلمه‌یدی. بو جهتدن فرانسه تیزیمیدن هم فرقلی. ینگی تیزیم قانونچیلیک، اجرا و قضا اورته‌سیده‌گی کوچنی بیر-بیریدن اجره‌ته‌دی. مجلس قانون چیقریب، حکومتنی نظارت قیله‌دی. جمهور باشلیغی بوتونله‌ی کابینه‌نی باشقه‌ریب، خلق آلدیده جوابگرچیلیک آله‌دی. قضا تیزیمی مستقل و بی‌طرف بوله‌دی. مذکور تیزیم تورکيه‌ نینگ برقرارلیگینی ضعیف ائتلاف حکومتلریدن حمایه‌ قیلگن بوله‌دی.

جمهور باشلیغیلیک اوچون نامزادلر کوپ. اولر آره‌سیده عملده‌گی جمهور باشلیغی رجب طیب ایردوغان هم بار و رجب طیب ایردوغان بو کوره‌ش یولی نینگ اینگ آلدینگی قطاریده، رقیبلری آره‌سیده کتّه‌ فرق بیلن شخدم قدملر ایله‌ ایلگریله‌ماقده. بو مقّدس کوره‌شنی بیرینچی باسقیچده‌ قازانیشیگه ایشانچیم کامل. تورک سیلاوچیلری نینگ کوز آلدیده‌گی اوزاق ییللرگه باریب تقه‌لگن مشهورلیگینی اعتبارگه آلگودیک بولسه‌ک ایردوغان، 16 ییللیک ثمره‌لی خدمتی و مهم‌ اجتماعي-سیاسي موفقیتلری بیلن اینگ ایشانچلی ییتکچیلیگینی دوام ایتتیرماقده. 

بو ایشانچ ایردوغان نینگ اوتمیشده‌گی قیلگن ایشلریگه، خدمتیگه باریب تقه‌لماقده. اینگ مهمی جمهور باشلیغی ایردوغان جان ته‌لشه‌یاتگن تورک اقتصادینی جانلنتیردی، تورکيه‌ نینگ غیر صافی ملي درآمدینی 3 برابرگه کوتردی، تورکيه‌نی دنیا بازاریگه آلیب چیقدی، اونلب ینگی عالی بیلیم یورتی و تدقیقات مرکزی تشکیل ایتدی، حربي وصيلیکنی توخته‌تدی، کردلرنینگ، آله‌ويلر نینگ، ارمنیلر نینگ و اوتمیشده باسیم کورگن و یکّه‌لنگن تورک خلقیده‌گی باشقه‌ گروهلرنینگ حقوقلرینی تن آلدی. 2007-ییلده‌گی یینگیل حربي تونتریش تشبثی و 2010-ییلده‌گی قضا نینگ تونتریلیش تشبثی آلدیده تیک توردی و 2016-ییل نینگ 15-جولاییده‌گی فتح لله‌چی ترور تشکیلاتی نینگ تونتریش تشبثی نینگ آلدینی آلدی.  

هیچ کیم گه تبعیض قیلمه‌گن حالده خدمت قیلیشلیک و انسانلرنینگ کیم ایکنلیگینی و مدني عرف-عادتینی تنیشلیک ایردوغان نینگ سیاسي فلسفه‌سی نینگ اینگ اساسي نقطه‌لریدن بیری حسابلنه‌دی. بو وضعیت اوز عکسینی ینگی سیلاوآلدی کمپنیسیده هم کورسه‌تماقده. خوددی منه‌ شو خصوصیت ایردوغاننی رقیبلری آره‌سیده اجره‌تیب توریپدی. مرکزي اونگ قنات سیاسي حزب رهبری صفتیده تار دایره‌ده‌گی اتنیک، منطقوي یاکه مفکوروي ناتوغری فکر ایگه‌لری اورنیگه جمعیت نینگ برچه‌ قتلملریگه قوچاق آچیشنی خواهله‌یپدی. سیاست نینگ حقیقتی صفتیده همه‌ نینگ ایردوغان نینگ سیاستیدن کونگلی تولگنلیگینی ایتالمه‌یمیز لیکن توغریسینی ایتگنده جاذبه‌سی اجتماعي و سیاسي محیط گه یاییلگن وضعیتده.  

بونگه قره‌مه‌ی رقیبلری کمپاین استراتیژيلرینی ایردوغانگه قرشی آلیب بارماقده و سیلاوده غلبه‌گه ایریشیش اوچون ایردوغان نینگ هر بیر ایتگن گپینی ناتوغری بهالب، اونگه قرشی چیقماقده. بونینگ اوتمیشده بولمه‌گنیدیک 24-جونده هم فایده‌سی بولمه‌یدی. تورک سیلاوچیلری توغری و ناتوغرینی اجره‌تیشنی یخشی بیله‌دی. مخالفت گروه نینگ ارزان سیاسي بهالر اوچون عقل باور قیلمه‌یدیگن ادعالرگه ا‌ورین بیریب، یالغان وعده‌لر بیرگنینی سیلاوچیلر توشونیب توریپدی. شونینگ اوچون هم اولر اوچون بیر قدم هم تشله‌مه‌یپدی.

خوددی منه‌ شو نقطه‌… غرب عامه‌وي اخبارات واسطه‌سی نینگ کوپچیلیگی نینگ، تورکيه‌ده‌گی دییرلی هر بیر سیلاوده کورمه‌ی قوله گن نقطه‌سی خوددی منه‌ شو نقطه‌دیر. اولر ایردوغان نینگ یقینده سیلاوده مغلوبیتگه اوچره‌شیگه ایشانماقده لیکن ایردوغان غالب بولیشلیکنی دوام ایتتیره‌دی. اولر مخالفت نامزادلرنی ینگی و الترنا‌تیف نامزادلر صفتیده تنیتماقده لیکن تورک خلقی نینگ اجتماعي و سیاسي ایشانچینی توشونمه‌یپدی. دییرلی استثناسیز، تورکيه حقیده‌گی یالغان معلوماتلرنی خواننده لریگه تقدیم ایتیب، اولرگه ناتوغری یول کورسه‌تماقده؛ شو نینگ اوچون هم تورکيه‌ده‌گی سیلاولر حقیده ناتوغری فکر یوریتماقده‌لر. ایردوغان نینگ کینگ کولملی اوله‌راق خلق تامانیدن قوللب-قوّتلنیشی داخل اساسي کوز قره‌شلرینی هم اعتبارگه آلمه‌گن حالده، چیککه ده گی رای لرنی اساسي آقیم صفتیده تقدیم ایتماقده. بو ژورنالیستلیک کسبیگه زیان بیرماقده.  

ایردوغانگه قرشی هر قنده‌ی نرسه‌نی یخشی و معقول صفتیده تقدیم ایتیشلیک، اصلیده ژورنالیستلیک کسبیگه توغری کیلمه‌یدی. بونی سیاسي حرکت دییدیلر. ایردوغان بونده‌ی قاره‌لش کمپاینلریگه اورگنیب قالگنلیگی اوچون اوتمیشده بولگنیدیک بوگونگی کونده‌ هم آسانلیکچه بولرنینگ عهده‌سیدن چیقه آله دی. بعضی تحلیلچیلر ایردوغان نینگ کوچلی ییتکچیلیک اسلوبی و سیاسي اوستونلیگینی «اوتوریتر» دیب اعلان قیله‌یاتگن بولیشی ممکن؛ لیکن بو ارزان تبلیغ اسلوبی هم هیچ قنده‌ی فایده‌ بیرمه‌یپدی چونکه‌ عادي وطنداشلر ایردوغان نینگ اوزلری اوچون نیمه‌لر قیلگنلیگینی جوده‌هم یخشی بیله‌دیلر.  

یقینده اطراف-محیطنی سقلشگه علیحده‌ اعتبار بیرگن غربلیک ژورنالیستلرنینگ، ایردوغان نینگ «خلق باغلری» دیب ناملنگن و 30 دانه‌ اورته‌، 5 دانه‌ ییریک شهر پارکینی قوریش حقیده‌گی وعده‌لریگه قنده‌ی مناسبتده بولیشینی کتّه‌ قیزیقیش بیلن کوتیه‌پمن. شو بیلن بیرگه‌ ایردوغان، بو ییل نینگ آخرلریده خدمتگه تاپشیریله‌دیگن ینگی قونلغه تماملنگنیدن کیین اوّلگی فعاللیگینی یوقاته‌دیگن استا‌نبولده‌گی آتاتورک نامیده‌گی قونلغه نی هم بیر شهر پارکیگه ایلنتیریش حقیده وعده‌ بیرگن. 11.7 کیلو مترلیک میدانده تشکیل ایتیله‌دیگن مذکور ینگی پارک، نیو-یارکده‌گی سنترال پارکدن اوچ برابرگه و لندنده‌گی هیدی Hyde پارکدن سکّیز برابرگه کتّه‌ بوله‌دی. بو هیچ شبهه‌سیز تورکيه ده‌گی اینگ ییریک یشیل پروژه دیر. هر احتمالگه قرشی غرب عامه‌وي اخبارات واسطه‌سی بو وضعیتنی ناتوغری توشونیب، کورمسلیککه آله‌دی و بیز بوندن کیینگی تورت هفته‌ مابینیده‌ سیاسی ژونالیست قیافه‌سی آستیده نیمه‌لر قیلیشی ممکنلیگینی تماشا‌ قیله‌میز.  

گویا تورکيه بوییچه‌ متخصص بولگن ژورنالیستلری ایردوغاننی تنقید قیلیب، اونینگ رقیبلرینی آلدینگی ا‌ورینگه چیقره‌دی. لیکن بونی آزگینه بولسه هم ایشانچ بیلن، توغریلیک بیلن قیلیش کیره‌ک ایمس می؟ تورکيه اقتصادی حقیده قیامت قَییم سناریولری یازیشلیک، پی کاکا ترور تشکیلاتی اعضالرینی آلقیشلشلیک، فتو نینگ گولنچیلرینی ینه-ده‌ مهربان کورسه‌تیشلیک و ایردوغان نینگ اینگ اساسي دشمنلری نینگ اساسسیز ادعالریگه ا‌ورین بیریشلیک، تورکيه‌ده‌گی سیلاوچیلر نینگ 24-جون کونی ایردوغانگه آواز بیریشیگه مانعلیک قیلمه‌یدی.  فقط‌گینه غرب میدیا اورین آلیشی مطرح بولگنده  ژورنالیست لیک و سیاسي فکر نینگ قنچه‌لیک ضعیف ایکن‌لیگینی کورسه‌ته‌دی.  

24-جون کونگی سیلاولر فقط‌گینه تورکيه اوچون ایمس عینِ وقتده یقین شرق، اروپا و امریکا قوشمه ایالتلری اوچون هم تورکيه‌ نینگ سیاسي برقرارلیگی، اقتصادي اوسیشی و کینگ کولملی اوله‌راق خوفسیزلیگینی تأمینلش جهتیدن کتّه‌ اهمیت کسب ایته‌دی. مهم‌ ناتو اعضاسی صفتیده تورکيه‌ نینگ کوچی عینِ وقتده اتفاقداشلری نینگ هم کوچی حسابلنه‌دی. لیکن تورکيه دوچ کیلگن خوفلر، ناتو اتفاقداشلری تامانیدن هم خوف اوله‌راق بهالنیشی کیره‌ک. 

نیمه‌ بولیشیدن قطعي نظر 24-جون کونی آخرگی قرارنی عامه‌وي میدیا واسطه‌سی یاکه منفعت گروهلری ایمس، اوزی نینگ ایرکین اراده‌سی بیلن تورکيه‌ده‌گی سیلاوچیلر بیره‌دی.علاقه لی ینگی لیکلر