اوروپا بیرلیگی ترقه لیب کیتسه نیمه بوله دی؟

اوشبو مطلب پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ تورک تیلیده یازیلگن مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سیدن عبارت

اوروپا بیرلیگی ترقه لیب کیتسه نیمه بوله دی؟

تورکیه و جهان کوز قره شی 51

سونگگی ییللرده انگلستان نینگ اجره لیش گه قرار قیلگن لیگی, ایتالیا و ایریم اوروپا بیرلیگی اولکه لریده گی عکس العمل لر, کونساین آرتیب باریاتگن اِرقچیلیک و نفرت و اینگ سونگ سریغ واسکت لیک لرنینگ مظاهره لری اوروپا بیرلیگی نینگ کیله جگی باره سیده ایریم بحث و مناظره لرنینگ باشلب کیتیشی گه سبب بولدی.  بوگون مین هم اوروپا بیرلیگی نینگ کیله جگی باره سیده بحث قیلماقچی من. 

اوروپا بیرلیگی نیمه دیگنی اوزی؟   

اصلی گه قره گنده, اوروپا بیرلیگی باشقه جغرافیه لرده گی امپریالیستیک فعالیت لری نینگ اداققه ییتیشیشی آرتیدن, بیر بیر لری گه قرشی هجوم لری نینگ آلدینی آلیش اوچون قوریلگن بیر بیرلیکدن عبارت.  اوروپا بیرلیگی اساسچی لری, اوروش نینگ اولر گه ضرر بیرمس لیگی تقدیرده, خلق ارا مقیاسده گی استعماری فعالیت لردن هیچ قچان راحت سیز بولمس ایدی لر.  بیراق, یوز بیرگن ایککی دنیا اوروشی و اوشبو اوروش لرنینگ بیرگن ضرر لری, 3 نچی اوروش نینگ یوز بیرمس لیگی اوچون اوروپا اولکه لری نی بیر یقه دن باش چیقاریش گه مجبور قیلیب قویدی. 

اوروپا بیرلیگی نینگ موفقیت لری: تینچلیک و اکثریتچیلیک

اوروپا بیرلیگی اوشبو بیرلیک و مشترک ارزش لر نتیجه سیده اولکن اقتصادی موفقیت لر قولگه کیریتدی. 

اسرائیل لیک تاریخ پروفیسری, هیبریو عالی بیلیم یورتی استادی, یووال نوآه هراری نینگ اوتگن هفته ده تورکیه ده باسیلیب چیقه دیگن حُریت روزنامه سی بیلن قیلگن مصاحبه سیده ایتگن لیگی دیک, اوروپا بیرلیگی نینگ اینگ اساسی موفقیتی اوروپاده تینچلیک نینگ اورنه تیلیشی گه سبب بولگن لیگی دن عبارت.  اوروپا بیرلیگی نینگ ترقه لیب کیتیشی تقدیرده, اوروپاده ینه اوروش باشلب کیتیشی احتمالی موجود.  هراری, "اوروپاده اورته چاغده بیر بیر لرینی یخشی کوریش دیگن بیر گپ هیچ قچان یوق ایدی.  1600 – ییلیده پاریسده همه کاتولیک ایدی.  پروتستان بیر کیشی نینگ شهر گه کیلیشی تقدیرده, اولدیریلر ایدی.  لندنده هم همه پروتستان ایدی.  شهر گه بیر کاتولیک کیلگنیده اونی اولدیرر ایدیلر.  خوددی شوو تاریخ لرده اوروپاده یهودی لر تبعید قیلینماقده ایدی.  کیمسه مسلمان لرنینگ موجودیتی گه طرفدار ایمس ایدی.  اوشبو تاریخ لرنینگ اوزیده استانبولده ایسه مسلمان لر, کاتولیک لر, ارمنی لر و اورتدکس لر تینچ بیر شکلده یشه ماقده ایدی.  هراری نینگ اوشبو سوز لری اوروپا بیرلیگی پروژه سی نینگ تینچلیک, اکثریتچیلیک و یخشی نیت نینگ تامین ایتیلیشی بوییچه موفقیتی نینگ کورسه تیلیب بیریلیشی جهتی دن اوته مهم اهمیت گه ایگه. 

اوروپا بیرلیگی ارزش لری

اوروپا بیرلیگی عموماً آلیب قره گنده دموکراسی, انسان حق لری, حقوق نینگ برترلیگی, تینگ لیک, ایرکین لیک, اکثریتچیلیک, یخشی نیت, اوز ارا همکارلیک کبی ارزش لر دیمک.  عینی دمده اوروپا بیرلیگیده تبعیض و نفرت دیگن گپ لرنینگ رد قیلینیاتگن لیگی بیلدیریلماقده.  البته که فرقلی مدنیت لرده اوشبو ارزش لرنینگ فرقلی شکللرده موجود ایکن لیگی بیلینماقده.  اوشبو ارزش لرنینگ فقط گینه اوروپا ارزش لریدن عبارت ایکن لیگی نی قبول قیلیش توغری بیر فکردن عبارت ایمس.  هراری نینگ هم ایتگن لیگی دیک, اسلام جغرافیه سیده اوشبو ارزش لر عصرلردن بیری موجود ایکن, اوروپا ده ایسه سونگگی پیتلرده مطرح بولگن لیگی کورینماقده.  بیراق, اوروپا بیرلیگی نینگ حاضرگی کونده بونده ی ارزش لر گه ایگه بولیشی نینگ اوزی هم جوده یخشی بیر نرسه دن عبارت.  بونده ی ارزش لر گه ایگه بولیب اوروپا بیرلیگی نینگ اوروپاده و قسماً هم باشقه جایلرده تینچلیک نینگ اورنه تیلیشی بوییچه حصه قوشگن لیگی نی ایسله تیب اوتیشی میز ممکن. اوروپا بیرلیگی آره سیده گی همکارلیک و اوروپا بیرلیگی ارزش لری نینگ, اوشبو اولکه لرنی انسان لرنینگ اولیمی گه سبب بوله دیگن رقابت دن اوزاق لشتیررایکن, معلوم بیر مقدار استعمار نینگ هم آلدی نی آلگن لیگی کورینماقده. 20 نچی عصرده 25 ییل لیک بیر مدت مابینیده ایککی مراتبه اوروش بولگن اوروپا اولکه لری آره سیده تقریباً 80 ییلدن بیری اوروش بولمیاتگن لیگی نینگ اساسی سببی هم خوددی شوو فکتوردن عبارت البته که. 

حاضرگی کونده گی اوروپا بیرلیگی ارزش لری

حاضرگی کونده اوروپا بیرلیگی نینگ اوز ارزش لریدن اوزاق لشیب کیتگن لیگی نی بیلدیریشینگیز ممکن.  حقیقت دن هم, کونساین آرتیب باریاتگن تبعیض, نفرت, اوروپا بیرلیگی نینگ مهاجر لرنی تقریباً انسان صفتیده قبول قیلمیاتگن لیگی, انسان حق لری نینگ پایمال بولیاتگن لیگی, اکثریتچیلیک و اوز ارا همکارلیک اورنیگه , فاشیست سیاست لر نینگ حاکم بولیاتگن لیگی اوروپا, ارزش لری و کیله جگی نی انیق روشده تهدید قیلماقده. 

اوروپا بیرلیگی ترقه لیب کیتسه نیمه بوله دی؟

اقتصادی قیغولر, فاشیست حزب لرنینگ اقتدار گه کیلیاتگن لیک لری و ارزش لر بیرلیگی خصوصیتی نینگ یوقالیب باریاتگن لیگی سببلی, جدی بیر شکلده اوروپا بیرلیگی نینگ ترقه لیب کیتیشی احتمالی باره سیده بحث قیلینماقده. اوشبو ینگی لیک لر و اوروپا بیرلیگی نینگ ایککی یوزله مه چیلیک لری گه قره ب, ایریم تامان لر, اوروپا بیرلیگی نینگ ایندی اوز ارزشی نی قولدن بیریب قویگن لیگی نی بیلدیررایکن, ترقه لیب کیتیشی نینگ هم هیچ قنده ی بیر معما گه سبب بولمیدیگن لیگی نی معلوم قیلماقده.  لیکن, مین اوروپا بیرلیگی نینگ ترقه لیب کیتیشی نینگ اوزی, منطقه سی و بشریت گه ضرر بیره دیگن لیگی نی اویله ماقده من.  اوروپا نینگ اینگ ظالم دور لری نینگ اوروپا بیرلیگی آلدی دن بولگن لیگی نی ایسدن چیقارمسلیک کیره ک.  اوروپا بیرلیگی ارزش لریدن اوزاق لشگن اوروپا اولکه لری نینگ نیمه لر قیلیش لری نینگ درک ایتیلیشی ممکن ایمس. 

کیلینگ ایریم سئوال لر بیلن اوشبو مسئله توغریسیده بحث قیلیلیک:

بیرینچی دن, اوروپا بیرلیگی نینگ موجود بولمس لیگی تقدیرده, اوروپا اولکه لری نی اوز ایچی و خلق ارا مقیاسده امپریالیستیک فعالیت لردن اوزاق لشتیره دیگن باشقه بیر فکتور باره می؟ اوتمیشده تجربه قیلینگن و کوپلب کیشی نینگ اولیمی گه سبب بولگن وحشیانه رقابت لری نینگ قنده ی قیلیب توخته تیلیشی ممکن؟ اوروپا بیرلیگی و اوروپا بیرلیگی اولکه لری نینگ ایندی خلق ارا مقیاسده گی بیر اکتور ایمس, بلکه, امریکا قوشمه ایالتلری بیلن روسیه نینگ اورته سیده قالیب کیتگن, چین نینگ اقتصادی کوچی نینگ آرتیب باریاتگن لیگی گه قرشی اویغون بیر سیاست آلیب بارالمیاتگن بیر اکتور اوله راق بهالنتیریلیشی ممکن.  بونده ی بولیشی تقدیرده هم اوروپا بیرلیگی موجود بولمه گنده, اوروپا بیرلیگی اولکه لری ینه ده کوپراق خلق ارا اکتور لر بیلن بیرله شیب اوروپا و منطقه ده جدی قیین چیلیک لر گه سبب بولمیدی می؟

ایککینچی دن اوروپا بیرلیگی نینگ موجود بولمس لیگی تقدیرده, انیق اساس لر و ارزش لر گه ایگه بولمه گن بیر رقابت نینگ اوروپا ده نیمه لر گه سبب بوله دیگن لیگی معلوم می؟

اوچینچی دن, حاضرگی کونده اوروپاده اوروپا بیرلیگی ارزش لری نینگ کونساین یوق بولیب باریاتگن لیگی کورینماقده.  شونده ی قیلیب ارقچیلیک, نیونازی و نیوفاشیست فعالیت لرنینگ آرتیب باریاتگن لیگی کوزگه تشلنماقده.  اوروپا ده رهبر لر اوشبو آقیم لر گه قرشی کوره ش آلیب بارمَیدی.  اوروپاده فقط گینه مرکل بونده ی آقیم لرگه فرصت بیرمیاتگن دیک کورینماقده.  اوروپا بیرلیگی نینگ ترقه لیب کیتیشی اوشبو جغرافیه ده یشیاتگن مهاجر لر و مسلمان لر, کیین چه لیک ایسه اوروپا لیک لر نینگ اوزی اوچون یالغوز قالیش و ارقچیلیک کبی کتته قیین چیلیک لرگه سبب بولمیدی می؟  

تورتینچی دن اوروپا بیرلیگی نینگ قولب کیتیشی دموکراسی, انسان حق لری, اوز ارا همکارلیک و اکثریتچیلیک کبی ارزش لر گه ضرر بیررایکن, دنیاده ملی, اوتوریتر و حتی توتالیتر سیاست لرنینگ حاکم بولیشی گه سب بوله دی. اوشبو وضعیت نینگ اوزی انسان لرنینگ حیاتی گه منفی تاثیر قالدیرمیدی می؟

بیشینچی دن اوروپا بیرلیگی نینگ موجودیتی فرانسه, انگلستان, اسپانیا و ایتالیا کبی ایچیده ایریلیقچی منطقه لرنینگ موجود بولگن اولکه لرده برقرارلیک نینگ تامین قیلینیشی جهتی دن اوزی گه خاص بیر اهمیت گه ایگه.  اوروپا بیرلیگی نینگ موجود بولمس لیگی تقدیرده اوشبو جغرافیه لرده اوروش نینگ ریسکی نینگ آرتیب کیتیشی ممکن ایمس می؟

نتیجه ده, اوروپا نینگ ترقه لیب کیتیشی, ترقه لیب کیتمسه هم کونساین آرتیب باریاتگن ارقچیلیک و نفرت نینگ اینگ کوپ اوروپا نینگ کیله جگی نی تهدید قیلیاتگن لیگی کورینماقده.  اوروپا لیک اکثریتچی, ایرکین لیکچی و دموکرات لر دن سوره شیمیز کیره ک: سیز اوشبو تهدید نی حس ایته سیز می؟           علاقه لی ینگی لیکلر