ترامپ نینگ اسرائیل اعترافی

دونالد ترامپ نینگ اسرائیل توغری سیده مهم بیر اعترافی بحث موضوعی بولدی

ترامپ نینگ اسرائیل اعترافی

امریکا قوشمه ایالت لری دولت رهبری دونالد ترامپ اسرائیل نینگ تینچ لیک نینگ اورنه تیلیشی گه طرفدار ایکن لیگی گه ایشانمیاتگن لیگی نی بیلدیردی. 

شونده ی قیلیب ترامپ, غربی نوارده یهودی تورر جای لرنینگ قوریلیشی نینگ تینچ لیک پروسه سی نی قیین لشتیره دیگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

ترامپ, اسرائیل روزنامه سی بیلن مصاحبه قیلدی. 

اوشبو مصاحبه سیده ترامپ, فلسطین لیک لرنینگ تینچ لیک ایسته مه گن لیک لری نی ادعا ایترایکن, اسرائیل نینگ هم تینچ لیککه طرفدار ایکن لیگی گه ایشانمیاتگن لیگی نی ایسله تیب اوتدی.

غربی نوارده یهودی تورر جای لرنینگ قوریلیشی نینگ تینچ لیک پروسه سی نی قیین لشتیرگن لیگی نی بیلدیرگن ترامپ, اسرائیل نینگ اوشبو خصوصده احتیاط قیلیشی کیره ک ایکن لیگی نی معلوم قیلدی. 

اسرائیل میلادی 1967 نچی ییلیدن بیری اشغالی آستیده بولگن غربی نوارده 131, شرقی بیت المقدسده 10 و غربی نوار نینگ تپه لریده گی منطقه لرده ایسه 116 مسکونی نقطه قوردی. 

خلق ارا حقوققه کوره, اشغال آستیده گی فلسطین توپراق لریده قوریلگن یهودی تورر جای لرنینگ همه سی "ناقانونی" اوله راق قبول ایتیلماقده. علاقه لی ینگی لیکلر