سویدنلیک تنیقلی عیال فوتبالچی مسلمان بولدی

اوشبو موضوع سویدنده جدی بیر آجندا گه ایله نیب قالدی

سویدنلیک تنیقلی عیال فوتبالچی مسلمان بولدی

سویدن نینگ یو 19 عیال ملی تیمی فوتبالچی سی رونژا اندرسن نینگ مسلمان بولگن لیگی, سویدن نینگ اینگ مهم موضوع لریدن بیری گه ایله نیب قالدی. 

اندرسن, سویدن نینگ اینگ کوپ اوقیلیاتگن روزنامه لریدن بیری بولگن افتونبلادیت بیلن قیلگن مصاحبه سیده, مسلمان بولیشی آرتیدن عایله سی و تیگره گیده گی کیشی لرنینگ جدی عکس العملی گه دوچ کیلیب قالگن لیگی نی بیلدیردی. 

اندرسن, "میندن نفرت ایته باشله دیلر. لیکن مین مسلمان بولگن لیگیم اوچون جوده خرسند من" دییه قید ایتدی. 

عینی دمده اندرسن مسلمان بولیشی آرتیدن کوپلب دوست لری نینگ هم مقدس اسلام دینی گه قیزیقیش کورسه ته باشله گن لیگی نی بیلدیردی. 

اندرسن, "مسلمان بولیشیم آرتیدن جوده هم یخشی بیر دین گه اوتگن لیگیم نی درک ایتدیم.  قرآن کریم نینگ همه آیت کریمه لری گه ایشانه من. الله تعالی نی تنیدیم و اونینگ مینگه یاردمی نی حس ایتدیم" دییه قید ایتدی. 

مقدس اسلام دینی نینگ بویوروق لری نی بجا کیلتیریش گه حرکت ایتیاتگن لیگی نی بیلدیرگن اندرس, رمضان آییده هم روزه توته دیگن لیگی نی ایسله تیب اوتدی. علاقه لی ینگی لیکلر