اندونیزیاده تلفات سانی 1407 کیشی گه کوتاریلیب کیتدی

مذکور مملکتده زلزله آرتیدن تسونامی طوفانی یوز بیرگن ایدی

اندونیزیاده تلفات سانی 1407 کیشی گه کوتاریلیب کیتدی

اندونیزیانینگ سولاویسی آرالیده جمعه کونی یوز بیرگن زلزله آرتیدن تسونامی طوفانی عاقبتیده اولگنلر سانی 1407 کیشی گه کوتاریلیب کیتدی.

اندونیزیا ملی عافت اداره سی آژانسی، سوزچیسی پوروو نیگروهو، 519 جنازه نینگ کومیلگن لیگینی بیلدیردی.

زلزله و تسونامی طوفانی فلاکتیده 2 مینگ 549 کیشی نینگ یره لنگن لیگینی افاده ایتیب، 100 دن آرتیق کیشی نینگ لادرک بولگن لیگینی قید ایتدی.

اداره چیلر منطقه ده 2 مینگدن آرتیق مکتب بناسی گه زیان ییتیشگن لیگینی و درسلرگه دوام ایتیشلری اوچون موقتی صنفلر قوریله جگینی بیلدیردی.

نوگروهو، 61 مینگ 867 کیشی نینگ موقتی پناهگاه لرگه جایلشتیریلگن لیگینی معلوم قیلگن ایدی.

مملکت نینگ شمالیده جایلشگن سولاویسی آرالیده پالو کورفزی نینگ 27 کیلومتر شمالیده جمعه کونی امریکا قوشمه ایالتلری تیکشیروو موسسه سی (USGS) راپورلریگه کوره 7،5 رشترلیک زلزله یوز بیرگن.  

زلزله نینگ آرتیدن دونگاله و پالو شهرلریگه یوکسک لیگی 3 الی 6 متر بولگن تسونامی دالغه سی باریب اورگن ایدی. خوددی شو زلزله 450 مینگ کیشی گه تاثیر قالدیررکن، 563 کیشی جان بیرگن ایدی.

تینچ اوقیانوس آتش دایره سی دیب اتلگن زلزله و ولقان منطقه سیده اورین آلگن اندونیزیاده 26 دسامبر 2004 – ییلی 9،1 رشترلیک زلزله و ارتیدن یوز بیرگن تسونامی طوفانی عاقبتیده منطقه ده گی ایریم اولکه لر داخل 230 مینگ کیشی حیاتینی یوقه تگن ایدی.   علاقه لی ینگی لیکلر