ترکیه ده ینه کوپلب قاچاق افغان مهاجر اوشلندی

خودی منه شوو قاچاق مهاجر لر ترکیه نینگ چنق قلعه ولایتیده اوشلنگن

ترکیه ده ینه کوپلب قاچاق افغان مهاجر اوشلندی

ترکیه نینگ چنق قلعه ولایتی آیواجیک اولسواللیگیده قانونی قاچاق یوللر بیلن یونان گه اوتیش گه حرکت ایتیتگن 32 نفر قاچاق مهاجر اوشلندی. 

آره سیده عیال لر و باله لرنینگ هم موجود بولگن اوشبو قاچاق مهاجر لرنینگ  31 نفری نینگ افغان و 1 کیشی سی نینگ ایسه ایران لیک لیگی معلوم قیلیندی. 

خودی منه شوو قاچاق مهاجر لر آیواجیک مهاجرت اداره سی گه تاپشیریلدی.علاقه لی ینگی لیکلر