رشوت آلگن وزیر اوشلندی

رشوت آلگن وزیر اوشلندی

رشوت آلگن وزیر اوشلندی

قزاقستانده رشوت آلگن وزیر اوشلندی. 

قزاقستان نینگ سابق اقتصاد وزیری رشوت آلگن لیگی عیبلاوی بیلن اوشلندی. 

اداری فساد گه قرشی کوره ش اداره سی, سابق اقتصاد وزیری قواندیق بیشیم باییف نینگ رشوت عیبلاوی بیلن اوشلنگن لیگی نی بیلدیردی. 

بیشیم باییف, رشوت آلگن لیگی عیبلاوی بیلن میلادی ۲۰۱۶ نچی ییلی دسامبر آیی نینگ ۲۸ نچی کونیده جمهوررئیسی نور سلطان نظرباییف تامانیدن وظیفه سیدن اوزاق لشتیریلگن ایدی. 

سونگگی پیتلرده اداری فساد گه قرشی کوره ش دایره سیده قزاقستانده بیشیم باییف دن تشقری ینه کوپلب یوقاری مرتبه لیک کیشی نینگ اوشلنگن لیگی بیلدیریلماقده. علاقه لی ینگی لیکلر