بیر تسبیح موتردن هم ارزشلی...

بیر تسبیح نینگ قیمتی گه موتر آلیش ممکن

بیر تسبیح موتردن هم ارزشلی...

تورکیه نینگ ایرزوروم ولایتیده اولتو آتیده گی تاشدن کموش قاپلب "زلفقار" نقش قیلینگن 65 سانتی اوزونلیگیده گی تسبیح بیر موترنینگ قیمتیده دیر.

اوشبو شهرده جایلشگن معدندن چیقریلگن اولتو آتیده گی ارزشلی تاشدن تسبیح، قلم، یوزوک، تاوقی کبی اسبابلر توزه تیلماقده.

اولتو تاشی قول صنعتلر سوداگرلری مرکزیده گی سوداگرلردن ایر توغرل آسان، دانه لری 35 ملی متر و اوزونلیگی 65 سانتی متر بولگن تسبیح نی تقریبا ً 3 آی مابینیده ایشلب چیقرگن.

خودی شو تسبیح گه 50 مینگ لیره (13 مینگ دالر) خرجت بولگن.علاقه لی ینگی لیکلر