اوکراین بیر قطار روس شرکتلریگه چیکلاو عملی قیلماقده

اوکراین بیر قطار روس شرکتلریگه چیکلاو عملی قیلماقده

اوکراین بیر قطار روس شرکتلریگه چیکلاو عملی قیلماقده

اوکراین استخبارات سرویسی اوکراین خوفسیزلیک سرویسی نینگ انترنیت ساتی آرقه لی بیریلگن معلوماتده، میلادی 2018 – ییلی دوامیده روسیه دن بیر قطار شرکت و شخص لرنینگ اشغال آستیده گی توپراقلرده جایلشگن دونیکس و لوگانسک ده گی ترانسپورت شرکت لری بیلن ایشله گن لیگی تثبیت ایتیلگن لیگی بیلدیریلدی.

بیر قطار روس شرکتلرنینگ خلق ارا قانون قاعده لرینی اخلال ایتگن لیگی قید ایتیلماقده. بناً اوکرای خوفسیزلیک کینگشی و مالیه وزیرلیگی نینگ RJD Logistika, Promkompleksplast, Gazgolder و ایریم روس شرکتلریگه محدودیت و چیکلاو قراری آلینگن لیگی افاده ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر