امیر تیمور نینگ کتابی تورت تیلده نشر ایتیلدی

امیر تیمور نینگ کتابی تورت تیلده نشر ایتیلدی

امیر تیمور نینگ کتابی تورت تیلده نشر ایتیلدی

امیر تیمور نینگ کتابی باسیلیب چیقدی.  

اوزبیکستانده امیر تیمور نینگ "تیمور توزوک لری" نامیده گی کتابی تورت فرقلی تیلده نشر ایتیلدی.

شونده ی قیلیب اوشبو کتاب اوزبیک, انگلیس, فرانسه و روس تیل لریده باسیلیب چیقدی. 

آلدین هم اوشبو اثر نینگ انترنت آرقه لی فایده لَنوچی لر گه تقدیم ایتیلگن لیگی خبر بیریلگن ایدی. 

اوشبو اثر امیر تیمور نینگ قانون لری و حیاتی نی یاریتیب بیرماقده. علاقه لی ینگی لیکلر