افغانستان – پاکستان حدودیده توقنه شوو یوز بیردی

انچه کیشی اولیب یره لنگن

افغانستان – پاکستان حدودیده توقنه شوو یوز بیردی

پاکستان قوراللی کوچلر قومندانلیگی افغانستان حدودیده تروریست جنگریلری بیلن یوز بیرگن توقنه شووده 7 کیشی جنگری نینگ اولدیریلگن لیگینی 3 کیشی نینگ یره له نیب قولگه توشگن لیگینی بیلدیردی.

اردونینگ عاموی روابط شعبه سیدن بیریلگن بیاناتده، توقنه شوونینگ مملکت نینگ شمال – غرب تامانیده افغانستان حدودیده جایلشگن شمالی وزیرستان منطقه سیده یوز بیرگن لیگی معلوم قیلیندی.

حدودنینگ افغانستان تامانیدن امنیتی نقطه ده بولمیش عسکرلرگه قره ته فیر قیلینگن لیگی باعث توقنه شوو یوز بیرگن. یوز بیرگن توقنه شووده 7 کیشی جنگری اولدیریلگن 3 کیشی یره له نیب قولگه توشگن.

اوتگن ای هم خوددی شو منطقه ده یوز بیرگن توقنه شوو عاقبتیده 9 کیشی ترورچی بیلن 7 عسکر اولگن ایدی.علاقه لی ینگی لیکلر