دنیا کیک بوکس بیلشوولری باشلنه دی

اوشبو مسابقه لر ایرته گه هنگری نینگ پایتختی بوداپست ده باشلنه دی

دنیا کیک بوکس بیلشوولری باشلنه دی

کیک بوکس فدراسیونی تامانیدن بیریلگن بیاناتگه کوره، هنگری نینگ پایتختی بوداپست ده اویوشتیریله دیگن پروسه 12 – نومبر یکشنبه کونی اوز نهایه سیگه ییتیب باره دی.

مذکور بیلشوولرگه 60 اولکه دن 2 مینگ سپورتچی نینگ اشتراک ایتیشی کوتیلماقده.

تورکیه دن 106 سپورتچی رقابت گه اورین آله دی.علاقه لی ینگی لیکلر