تورکیه فوتبال لیگیده گالاته سرای جماعه سی غلبه قازاندی

اروپا مقیاسیده لیورپول بیلن رقابت قیلماقده

تورکیه فوتبال لیگیده گالاته سرای جماعه سی غلبه قازاندی

گالاته سرای تورکیه سپور توتو سوپر لیگیده اوز استندیومیده ترابزون سپورنی 3-1 مغلوبیت گه اوچره تدی.

گالاته سرای اوز میدانیده مغلوبیت گه اوچره مه گن جماعه لر قطاریده انگلستان نینگ لیورپول جماعه سی بیلن رقابت قیلماقده.

گالاته سرای اوزی اوییده مغلوبیت گه اوچره مه گن جماعه ئلر قطاریده اروپانینگ 5 بویوک فوتبال مملکت لیگی بولمیش آلمان، فرانسه، انگلستان، اسپانیا و ایتالیا لیگلریده گی جماعه لر بیلن مقایسه قیلگنده لیورپول نینگ آرتیدن اینگ اوزاق مدت مغلوبیت گه اوچره مه گن ایککینچی جماعه بولیب تورگن.

ترابزون سپورتنی مغلوبیت گه اوچره تگن گالاته سرای اوز استدیومیده 30 – مسابقه ده هم مغلوبیت گه اوچره مه گن بولدی.  

اینگ سونگ 2016-2017 فوتبال باسقیچی دوامیده 30 هفته ده اوز استدیومیده قاسم پاشا جماعه سیگه مغلوب بولگن ایدی.  علاقه لی ینگی لیکلر