فارابی نینگ دوعاسی

جمهور رئیس لیک سوزلاوچیسی ابراهیم قلین نینگ یازووی

فارابی نینگ دوعاسی

فارابی نینگ دوعاسی

اسلامی توشونچه عنعناتی نینگ اساسی آقیم لرینی بیرلشتیرگن فارابی نینگ بو دوعاسی یالغیزگینه اسلام فلسفه سی اوقووچیلری اوچون ایمس، عین دمده فلسفه توشونیش، معنوی تمزلیک و صاف لیک بیلن علاقه سی بولگن منطقی انیق لیک احتیاجینی درک ایتگن هر کیم اوچون خاص بیر اهمیت گه ایگه دیر.

بیر فیلسوف تینگریگه قنداغ ناله قیله دی؟ بیر جهتدن بونینگ ایریم ناله لردن فرقی یوق دیر. در اصل همه میز، مسلکیمیز، تحصیلیمیز ویا تخصصیمیز نیمه هم بولسه، تینگریگه یقین بولیش نی آماج قرار بیره میز. بیراق باشقه بیر جهتدن قره گنده قیلینگن هر بیر دوعا، در اصل بیزنینگ کیم بولگن لیگیمیز بیلن علاقه لی بعضی بیر نیرسه لرنی نمایان قیله دی.

دوعا قیلیش جدی بیر حادثه دیر. دوعا قیلگن فکری باشقه تامانگه کیتمس لیگی کیره ک. دوعا، تینگری بیلن قیلینگن تماس نینگ اینگ محرم و خصوصی لحظه سی دیر. عین دمده آخری و محدودیتی بولگن بیلن آخری و محدودیتی بولمه گن یعنی لایتنائی، فانی بولگن بیلن ابدی بولگن آره سیده، تینگری بیلن ارتباط  قوریشی دیر.

برچه دینی عنعناتلر انسان نینگ معنوی حیاتیده دوعانینگ اهمیتی گه تماس قیله دیلر. اسلامی عنعنات هم تینگریگه نیاز خصوصویده احتمالاً اینگ بای خزینه لردن بیرته سیگه ایگه دیر. قرآن و پیغمبرنینگ الله تعلی گه قنداغ ناله قیلیشیمیزنی اورگتگن لیگی گه قره گنده بو وضعیت طبیعی دیر. اینگ گوزه ل اینگ چقور بیر شکلده ناله قیلیش لر الله تعلی نینگ بی نهایت مرحمتی نینگ و انسان وضعیتینی تورلی سویه سینی انعکاس بیره دی. حضرت محمد (ص) نینگ ایتیشیچه "دوعا عبادت نینگ اصلی دیر"

دوعالر عموماً اوچ بولیم دن عبارت دیر. ایلک بولیم شخص نینگ تینگرینی مطلق کوچینی و بی نهایت مرحمتینی مخته ییشی دیر. ایککینچی بولیم انسان نینگ اوزی نینگ فقیرلیگی و تینگری تعلی گه بولگن مهتاج لیگیدن عبارت دیر. اوچونچیسی ایسه انسان هیچ بیر واسطه بولمه ی مستقیم تینگری تامانیدن لطف، ایشانچ، دوستلیک و محافظه ایتیلیش نی سوره یدی.

قنداغ کی انسانلر نایاب بولسه خداوندگه قیلگن ناله لری هم اوشنداغ دیر. بو وضعیت تینگرینی، هم بیر خصوصی موجودیت همده برچه سببلرنینگ سببی و برچه موجودیت نینگ منبع سی اوله راق کورگن فیلسوف اوچون هم مطرح دیر. بعضی بیر فیلسوفلر دوعالرینی کاغذگه یازگنلر. هر بیر دوعا فیلسوف نینگ اوزیگه خاص دیدگاه سینی و جناب حق بولگن تینگرینی خلقت عالمی بیلن ارتباط بیریب، قنداغ کورگن لیگینی انعکاس بیره دی. بولر اولاً انسان نینگ "هست بولیشی" اوچون قیلگن منتدارلیک و شکران نی کورستماقده دیر. بناً فیلسوف لرنینگ ابراهیمی عنعنات نینگ اوز شخصی تینگری سینی کیشی نینگ بوندن بویان اوندن هیچ بیر نیاز طلب ایتمس لیگینی اونتو- کوزمولوژیک onto-kozmolojik بیر اساس گه اینلتیریلگن لیگی ادعاسی احتمال قوی ناتوغری دیر. مسلمان فیلسوفلر، کائنات نینگ معتبری اوله راق تینگری و برچه سببلرنینگ سببی اوله راق تینگری آره سیده گی حساس توازن نی محافظه ایتیش گه موفق بولگنلر. بیز اوزیگه دوعا قیلگن تینگری نینگ 99 اسمی اونینگ نهایت سیز حشمتینی و گوزه ل لیگینی آشکار قیلیب، بیزگه اوز معنوی یقین لیک و قناعت قیلیشیمیزگه یول کورسته دی.

تاریخ نینگ اینگ بویوک متفکرلریدن بولگن فارابی (872-950) بیزگه بو معلوم دیدگاه نی کورینه یاتگن قیلگن قیسه بیر دوعا قالدیرگن دیر. اریستودن کیینگی ایککینچی معلم اوله راق اتلگن فارابی بیر فیلسوف، منطق چی، سیاسی متفکر و بیر موسیقی دان ایدی. اسلامی مفکوره عنعناتی نینگ اساسی آقیم لرینی بیرلشتیرگن فارابی نینگ بو دوعاسی یالغیزگینه اسلام فلسفه سی اوقووچیلری اوچون ایمس، عین دمده فلسفی مفکوره بیلن معنوی تمیزلش و صاف لیک بیلن علاقه سی بولگن منطقی انیق لیک احتیاجی حس ایتگن هرکیم اوچون خاص بیر اهمیت گه ایگه دیر.

فارابی نینگ دوعاسی یراتگن اوله راق تینگری نینگ تیولوژیک و فلسفی – کوزمولوژیک تمائیل لرنی بیر آره گه ییغیشتیره دی. تینگری، مجبوری موجودیت و برچه سببلرنینگ سببی دیر. اوز نهایت سیز مرحمتیدن خلقت عالمی گه موجودیتینی کورستگن و شو شکلده موجودیتنی الهی اوله راق مقدس قیلگن او دیر. قیلینه دیگن بیر بو حقیقت نینگ تصدیق بولیشی بیلن باشله ییشی کیره ک.  

ای مجبوری موجودیت! ای سببلرنینگ سببی، عزلی و ابدی الله یم! مینی الده نیش لردن محافظه ایتیشینگ نی، مینگه سین خرسند بوله دیگن حرکتلرنی تعقیب ایتیشیم گه وسیله بولیشینگنی سوره ی من.

ای شرق- غرب نینگ ربی الله یم ! ایش لریمگه گوزه ل نتیجه لر، و آرزولریم گه مینی موفق قیل!

یولدوزلردن بیرنیرسه کوتمه ی من. خیر برکت هر نیرسه نی سیندن کوته من.

بو اونتولوژیک و کوزمولوژیک اساسلر هوائی ایمسدیر. انسان نینگ بویوک بار بولیشی زنجیریده گی جاییگه باغلیغ دیرلر. تینگریدن هر نیرسه نینگ نهائی منبع سی اوله راق هر بیر بحث ایتیشی نینگ آرتیدن فارابی خاص، معلوم بیر نیاز تیلب، گوزه لیکلر و عفو قیلیش سوره یدی.

الله یم! مینگه گوزه ل لیک کییم لری کیدیر. یخشی لیک و گوزه ل لیکلر بیر. پیغمبرلرنینگ عالی لیگینی، بای لرنینگ سعادتینی عالم لرنینگ علم لرینی و سیندن قورقیب شرم قیلگنلرنینگ تواضعنی بیر.

الله یم! مینی خوشنودسیزلیک و غریب لیک عالمیدن نجات بیر و مینی یمان لیککه قول اورمه گنلردن، صداقت بیلن باغلنگنلردن، صادق کیشیلر و شهیدلر بیلن بیرگه لیکده سماگه یشه گنلردن قیل.

فارابی حقیقت بولمه ی نجات تاپیش نینگ ممکن ایمس ایکن لیگینی درک ایتگن ایدی. خودی شو اوچون تینگریدن هر نیرسه نینگ حقیقتینی کورستیشینی و اونی حقیقت تامان جهت بیریشینی خواهله یدی.

سین شونداغ بیر موجودیت سن کی، سیندن باشقه الله یوق دیر. موجودیت نینگ یگانه سببی، ییر و آسمان نینگ نوری سین سن. حشمت و عزت صاحبی الله یم مینگه فعال عقل دن بیر آز گینه بغشیش قیل. ای اولوغ لیک و یخشی لیک ایگه سی الله یم روحم نی حکمت روحی بیلن بیزه گیل. مینگه حق نی حق اوله راق کورست و اونی عملی قیلیش نی الهام ایله گیل. مینگه باطل نی باطل اوله راق کورست، مینی باطل گه ایشانیش و اونی تعقیب ایتیشدن نجات بیر.

ای برچه موجودیت نینگ سببی حق، برچه موجودیت نینگ فیضیدن چیققن منبع.

قات-قات آسمانلرنینگ ایگه سی، و اولرنینگ اورته سیگه خشکه و دینگیزلرنی جای – بجا قیلگن رب

بیر گناهکار اوله راق سیندن یاردم سوره ی من و عفو قیلیشینگ نی سوره ی من.

بو گناهکار و احمالکار بنده نگ نی گناه لرینی کیچیرگیل.

 

تینگری نهایت سیزدیر و مرحمتی کوپ دیر. بیراق بنده سی یعنی فارابی ضعیف دیر و دنیاوی آرزولریگه علاقه تاپمس لیک اوچون الهی رهبرلیک و محافظه ایتیلیش گه احتیاجی باردیر.

ای بزرگوارلرنینگ، یولدوزلر عالمی نینگ، آسمانلرده گی روح لرنینگ ایگه سی الله یم! بو بنده نگه دنیاوی آرزولری غلبه قیلیب کیلدی. مینی خطا قیلیشدن محافظه قیل. سیندن قورقیشیم و شرمیم تورلی افراطگه قرشی مینگه محافظ بولسین.

الله یم! مینی تورت عنصرنینگ اسارتیدن نجات بیر و مینی او بویوک حضورینگه تیلت.

خدایم مینگه توغری یولنی کورست، ایمانیم نی تقوا بیلن قوی قیل. نفسیم نی دنیا محبتیگه قرشی ساووق قیل.

فیلسوف، تینگری نینگ برچه گوزه ل لیگی و حشمتی اوچون اونگه حمد قیلگن و اونینگ بی نهایت مرحمتینی انسانلر و برچه موجودیت گه بارلیگینی بغیشله گن لیگی اوچون معتبر توته دی. برچه مخلوقات تینگری گه حمد قیله دی. بیراق انسانلر بو کوزمیک دوعانی درک ایتیش گه ییترسیز بولیب قاله دیلر.

ای، حال و سوز تیلی بیلن گپلشگن موجودیت نینگ آلدیگه بولگن الله یم سینی اوزاق توته من، البته سین او موجودیت لردن هر بیریگه حکمتینگ بیلن لایق بولگن نیرسه نی بیرگن سن.

فارابی روحی نینگ تمیزله ییشی، اونینگ خطالردن پناه کیلتیریشی و حقیقت گه جهت بیریلشی اوچون تینگریگه ناله قیلگن سونگی بولیم احتمالاً دوعاسی نینگ اینگ کوچلی قسمی دیر.

الله یم سین مینگه هدایت نی نصیب قیلگن، مینگه هر نیرسه دن ییترلی بولگن، مینی محافظه قیلگن سن.

حمد یالغیزگینه الله تعلی گه خاص دیر و الله تعلی نینگ رحمتی و سلامی اوزیدن کیین هیچ بیر پیغمبر کیلمه یدی (محمد (ص) پیغمبر) گه بولگن دیر.

آمینعلاقه لی ینگی لیکلر