تورکچه سویه انیقلش سیناوی اوتکزیله دی

خارجیلرگه قره ته تورکچه سویه انیقلش سیناوی (TYS) ایرته گه 35 اولکه ده توپلم 41 نقطه ده همزمان اوتکزیله دی.

تورکچه سویه انیقلش سیناوی اوتکزیله دی

یونس امره انستیتوتی (YEE) تامانیدن بیریلگن بیاناتگه کوره، ایککی باسیمدن عبارت بولگن سیناوده بیرینچی مرحله اوقیش، یازیش و تینگلش ایکن ایککینچی باسیم صحبت قیلیش دیر.

تورکچه سویه انیقلش سیناویده موفق بولگن کیشی لرگه B2, C1, C2 درجه لریده نمره لر بیریله دی.

اوشبو سیناو اسنادی تورکیه ده گی عالی بیلیم یورتلری تامانیدن قبول قیلینه دی و اسنادنی قولگه کیریتگنلر تورکیه ده گی عالی بیلیم یورتلرینی قازانگن تقدیرده تورکچه کورس اوقیمه ی اوز بولیملریگه تحصیل قیلیش گه دوام ایته دیلر.   

خودی شو سیناونینگ نتیجه سی 26 – جنوریده اعلان قیلینه دی.

کیلگوسی تورکچه سویه انیقلش سیناوی 5 – می ده اوتکزیله ده بو امتحانگه قتنشیش مراجعه لری ایسه 19 مارچ تاریخیده باشلنه دی.  علاقه لی ینگی لیکلر