تورکیه ده بیر کیشی عسکر شهید بولدی

تورکیه ده بیر کیشی عسکر شهید بولدی

تورکیه ده بیر کیشی عسکر شهید بولدی

تورکیه نینگ شیرناق ولایتیده، بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا جنگریلری تامانیدن اورنه تیلگن منفجره ماده سی نینگ پارتلب کیتیشی بیلن 1 کیشی عسکر شهید بولدی.

والی لیک تامانیدن بیریلگن بیاناتده، مرکزگه یقین سورو تپه منطقه سیده تناون کون، بولووچی ترور تشکیلاتی گه قره ته آلیب باریلگن عملیات حقیده معلومات بیریلدی.

والی لیک بوگون ایرته لب بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا جنگریلری تامانیدن اورنه تیلگن منفجره ماده سی نینگ پارتلب کیتیشی بیلن 1 کیشی عسکرنینگ شهید بولگنینی بیلدیردی.

مذکور منطقه ده تروریستلرگه قره ته عملیات نینگ دوام ایتیب تورگن لیگی قید ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر