تورکیه ده انفجار عاقبتیده بیر کیشی عسکر شهید بولدی

یولگه اورنه تیلگن منفجره ماده سی نینگ پارتله شی عاقبتیده شهید بولگن

تورکیه ده انفجار عاقبتیده بیر کیشی عسکر شهید بولدی

تورکیه ده انفجار عاقبتیده بیر کیشی عسکر شهید بولدی

تورکیه نینگ سییرت ولایتی ایروح تومنیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا جنگریلری تامانیدن یولگه اورنه تیلگن منفجره موادنینگ پارتله تیلیشی عاقبتیده بیر کیشی عسکر شهید بولگن.

خوددی شو انفجارده بیرته سی وخیم ایککی کیشی یره لنگن.

خوفسیزلیک کوچلری، تروریست جنگریلرینی قولگه آلیش اوچون منطقه ده عملیات آلیب بارماقده.علاقه لی ینگی لیکلر