تورکیه برچه هوائی مدافعه سیستم لری نی اوزی ایشلب چیقریشگه انتیلماقده

تورکیه نینگ اوشبو خصوصده گی انتیلیش لری دوام ایتماقده

تورکیه برچه هوائی مدافعه سیستم لری نی اوزی ایشلب چیقریشگه انتیلماقده

تورکیه, هوائی مدافعه ضرورت لرینی اولکه ایچیده گی امکانیت لردن فایده له نیب تامین ایتیش اوچون جدی روشده سعی و حرکت قیلماقده.

تورکیه نینگ هوائی مدافعه سیستم لری نینگ تورکیه نینگ اوزیده تولید ایتیلیشی اوچون پروژه لر اویلب چیقریلماقده.  اوشبو دایره ده تورکیه نینگ ایچیده گی شرکت لر مذکور سیستم لر نینگ ایشلب چیقریلیشی بوییچه باش قاتیرماقده. عینی دمده اوشبو شرکت لر ضرورت بولگن تقدیرده چیت ایللرده گی شرکت لر نینگ تخنیکی امکانیت لریدن هم فایده له نه دی. 

بوندن تشقری اوشبو سیستم لرنینگ دیزاین قیلینیشی و تولید ایتیلیشی بوییچه پروژه لرده کیچیک شرکت لرنینگ هم رول آلیشی ریجه لنماقده.  اوشبو دایره ده تورکیه نینگ اسیلسان و راکتسان سنگری شرکت لری خوددی شوو ساحه بوییچه تورکیه نینگ جهان بویلب رقابت کوچی نی آرتیره دی. 

خوددی شوو پروژه لر بوییچه اینگ اساسی مقصد تورکیه نینگ ایچیده گی امکانیت لر دن فایده له نیب هوائی مدافعه سیستم لری نینگ ایشلب چیقریلیشی دن عبارت.

اوشبو ستراتیژی دایره سیده, ناتو فعالیت گروپ لری و اولکه لر ارا مدافعه صنایع سی بوییچه همکارلیک فعالیت لریگه اشتراک ایتیلیب دنیا ده مذکور ساحه بوییچه بحث موضوعی بولیاتگن ینگی لیک لر تعقیب ایتیلماقده. 

حصار پروژه سی دایره سیده اولکه ایچیده گی ضرورت لر و صادرات نظرده توتیلگن حالده راکت لرنینگ اوریش مسافه سی نی 40 کیلومتر دن آرتیریلیشی اوچون جدی فعالیت آلیب باریلماقده. 

گوکتوغ پروژه سی دایره سیده اویلب چیقریله دیگن هوا- هوا سیستمی نینگ حصار دایره سیده اویلب چیقریلگن ییر سیستم لریده هم استفاده ایتیلیشی هدف قیلیب آلینماقده. 

عینی دمده قورقیت پروژه سی دایره سیده اویلب چیقریلگن سیستم نینگ دینگیز پلاتفورمی گه اورنه تیلیشی بوییچه هم تست لر تکمیل بوله دی.  شونده ی قیلیب دینگیز کوچ لری نینگ سیستم بوییچه ضرورت لری تورکیه نینگ ایچیده گی امکانیت لر دن تامین ایتیله دی. 

حصار پروژه سی دایره سیده تست فعالیت لری موفقیت بیلن دوام ایتماقده

تورکیه جمهوریتی صنایع اداره سی باشقرویده اسیلسان و راکتسان همکارلیگی بیلن اویلب چیقریلگن حصار هوایی مدافعه راکت لری نینگ تست فعالیت لری موفقیت بیلن عملگه آشیریلدی.

تست قیلینگن پس ارتفاع گه ایگه (حصار- ای/15 کیلومتر) و اورته ارتفاع (حصار- او/25 کیلومتر) هوائی مدافعه راکت لری, حربی مرکزلر و بندر لرنینگ هوایی تهدید لردن قورینیشی اوچون اوچاق لر, راکت لر و هوادن ییر گه اوریله دیگن راکت لر و پیلوت سیز طیاره لر گه قرشی اویلب چیقریلدی. 

حصار-ای دن میلادی 2020 نچی ییلی و حصار- او دن ایسه 2021 نچی ییلیده استفاده ایتیله باشله نیشی ریجه لنماقده. 

قورقیت دن دینگیز ده هم استفاده ایتیله دی

پیاده کوچ لری قوماندان لیگی گه تاپشیریله باشلنگن قورقیت سیستمی دن, اوروش کیمه لری نینگ راکت لردن قورینیشی اوچون استفاده قیلینه دی. 

اوشبو دایره ده قورقیت-دی سیستمی, دینگیز کوچ لری نینگ تعلیمی کیمه سی دن عبارت تی سی جی  اس محمد پاشا کیمه سی گه اورنه تیلدی.  قیلینگن تست لر اوشبو سیستم نینگ کیمه لرنی راکت لر گه قرشی قوریشی نینگ ممکن ایکن لیگی نی کورسه تیب بیردی. 

قیلینگن تست لر نتیجه سیده قورقیت-دی سیستمی نینگ فعالیت لری نینگ همه سی نی اوتوماتیک شکلده قیلگن لیگی کوریندی.  شونده ی قیلیب بوتون راکتی حمله لر نی دفع قیلدی. 

اوزاق منزل ستراتیژی سی

تورکیه, اوزاق منزل هوایی مدافعه ضرورتی نی ایسه قیسقه مدتلی اوله راق روسیه دن آله دیگن اس- 400 راکت لری بیلن تامین ایته دی. 

اورته مدتلی اوله راق باشقه اولکه لر بیلن همکارلیکده سیستم لر تولید ایته دیگن تورکیه, اسیلسان, راکتسان و یوروسام بیلن مشترک روشده سامپ- تی هوایی مدافعه سیستمی دن یخشیراق بیر سیستم اویلب چیقریش گه حرکت قیله دی.

اوزاق مدتلی اوله راق ایسه تورکیه هوایی مدافعه سیستم لری نینگ همه سی نی اوزی ایشلب چیقریش نی هدف قیلیب آلماقده.علاقه لی ینگی لیکلر