تورک عالم لر مصنوعی انسان تیریسی ایشلب چیقره دی

اوشبو مصنوعی انسان تیریسی بیر عالی بیلیم یورتی استاد لری تامانیدن ایشلب چیقریله دی

تورک عالم لر مصنوعی انسان تیریسی ایشلب چیقره دی

تورکیه ده استانبول ساغلیق بیلیم لری عالی بیلیم یورتی استاد لری مصنوعی انسان تیریسی ایشلب چیقره دی. 

استاد ارکان تورک اَر بوران, آیدین تاهماسیبیفار و بنگی ییلماز مصنوعی انسان تیریسی نینگ ایشلب چیقریلیشی بیلن علاقه لی پروژه لری نینگ تورکیه علمی و تکنالوژیک تحقیقات لر اداره سی (توبیتاک) تامانیدن حمایه لنگن لیگی نی بیلدیردی. 

خوددی شوو پروژه نینگ باشلیغی استاد ارکان تورک ار بوران, فرقلی طبقه لر دن تشکیل تاپگن و اوته مهم حیاتی فعالیت لر آلیب باریاتگن انسان تیریسی نینگ, کویش, جراحی مداخله لر و جنیتیک پراپلم لر سنگری ایریم معما لر سببلی اوز فعالیتی نی قولدن بیری قویشی نینگ حتی ایریم پیتلرده انسان لرنینگ حیات دن کوز یومیشی گه هم سبب بولیاتگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

عینی دمده استاد بوران, فرقلی سببلر بیلن یوق بولیب کیتگن و نتیجه سی اولیم بوله دیگن باکتریال کسللیک لرگه چلینگن تیری لر نینگ ینگی له نیشی یاکه مصنوعی تیری نینگ ایشلب چیقریلشی کیره ک ایکن لیگی نی بیلدیردی. علاقه لی ینگی لیکلر