افغانستانلیک قاچقینلر قولگه آلیندی

بولرنینگ قاچاق اوله راق اروپا کیتماقچی بولگن لیکلری بیلدیریلدی

افغانستانلیک قاچقینلر قولگه آلیندی

تورکیه نینگ موغلا ولایتی بودروم تومنیده قاچاق اوله راق اروپا کیتماقچی بولگن 17 کیشی قاچقین قولگه آلیندی.

خوفسیزلیک کوچلری گُمبد محله سیده گی ایککی هوتلده سوریه، افغانستان، عراق و فلسطین لیک 17 کیشینی اوشلب آلگن.

ایچلریده خاتین – قیز و باله لرهم بولگن مذکور مهاجرلرنینگ امنیه آمرلیگی گه الیب باریلگن لیکلری بیلدیریلدی.

هاتای ولایتی نینگ قیریقخان تومنیده هم قاچاق اوله راق کیریب کیلگن 6 کیشی مهاجر قولگه آلینگن.

قیریقخان – قوملو یولیده تلاشی قیلیب تورگن قیریقخان خوفسیزلیک کوچلری شبهه له نیب بیر موترنی توخته تگن.

خوددی شو موترنینگ ایچیدن 2 ته سی خاتین – قیز توپلم 6 نفر مهاجرنی اوشلب آلگن.

اوشبو قاچقینلرنی مهاجرلرنینگ اداره سیگه تسلیم ایتیلگن لیکلری بیلدیریلدی.     علاقه لی ینگی لیکلر