تورکیه ده افغانستانلیک قاچقینلر قولگه آلیندی

تورکیه ده افغانستانلیک قاچقینلر قولگه آلیندی

تورکیه ده افغانستانلیک قاچقینلر قولگه آلیندی

تورکیه نینگ قیصری ولایتیده قاچاق اوله راق کیلگن 152 کیشی قاچقین اوشلب آلیندی.

 ملاتیا یولیده تیکشیروو جریانیده بیر کیچیک بسدن 20 کیشی قاچقین قولگه آلیندی.

سونگی ایککی کون جریانیده وان ولایتیدن کیلیب غرب تامانده گی ولایتلرگه اوتیب بارماقچی بولگن 132 کیشی قاچقین تثبیت ایتیلگن.

افغانستان، پاکستان و بنگلدیش تبعه سی توپلم 152 کیشی قاچقین رسمی پروسه لری نینگ آرتیدن دیپورت قیلینیشلری اوچون مهاجرلر اداره سیگه تسلیم ایتیلگنلر.

تورکیه نینگ سیواس ولایتیده 11 کیشی قاچقین ق.لگه آلیندی.

سیواس- ایرزوروم یولیده تیکشیروو فعالیتلری جریانیده بیر کامیون مترنی توخته تگن پولیس اعضالری 6 کیشی پاکستان تبعه سی قاچقیننی قولگه آلگن.

عیندمده پولیس کوچلری پیاده کیته یاتگن 5 کیشی افغانستانلیک قاچقیننی اوشلب آلگن.

خوددی شو قاچقینلر مهاجرلر اداره سیگه تسلیم ایتیلگن لیکلری بیلدیریلدی.علاقه لی ینگی لیکلر