ترکیه عراق نینگ شمالیده عملیات اویوشتیردی

اوشبو عملیات نتیجه سیده منطقه ده گی تروریست لر گه قتتیق ضربه اوریلدی

ترکیه عراق نینگ شمالیده عملیات اویوشتیردی

ترکیه جمهوریتی قوراللی کوچ لری, عراق نینگ شمالیده گی زاپ, هاکورک و قندیل کبی منطقه لر گه قره ته هوائی عملیات اویوشتیردی. 

اوشبو عملیات نتیجه سیده تروریست لرنینگ موضع لری و مهمات دیپو لری ییربیلن یکسان قیلیندی. 

عملیات گه اشتراک ایتگن ترک اوروش طیاره لری هیچ قنده ی بیر قیین چیلیک گه دوچ کیلمسدن اوز مرکز لری گه قیتیب کیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر