بشارالاسد تیزیمی الباب گه هجوم اویوشتیردی

بازار جایگه توپ آتگن

بشارالاسد تیزیمی الباب گه هجوم اویوشتیردی

سوریه ده بشارالاسد رژیمی تامانیدن حلب نینگ الباب تومنی نینگ مرکزی گه قره ته اویوشتیریلگن هجومده 5 کیشی تینچ اهالی یره لنگن.

بشارالاسد تیزیمی مذکور اولوسوال لیک ده گی بیر بازار جای نینگ یقینی گه توپ آتگن.

حادثه ده یره لنگنلرنینگ منطقه گه یقین شفاخانه گه انتقال بیریلگن لیکلری معلوم قیلیندی.

البان نینگ جنوبیده مخالفلر بیلن بشارالاسد تیزیمی اورته سیده گی جبهه خطیده، ایرته لب یوز بیرگن توقنه شوولر دوام ایتماقده.علاقه لی ینگی لیکلر