ادلبده انفجار یوز بیردی

موترگه اورنه تیلگن منفجره مواد پارتله تیلگن

ادلبده انفجار یوز بیردی

سوریه نینگ ادلب ولایتیده، بمب اورنه تیلگن بیر موترنینگ انفجار قیلیشی عاقبتیده 2 کیشی تینچ اهالی جان بیردی کمیده 13 کیشی یره لندی.

ملکی مدافعه منبعلریدن آلینگن معلوماتگه کوره، ادلب ولایتیده مرکزیده بمب اورنه تیلگن بیر موتر پارتله تیلگن.

خوددی حادثه عاقبتیده 1 عیال بیلن بیر باله جان بیرگن.

ملکی مدافعه گروهی نینگ اورونیشلری نتیجه سیده یره لی لر کسلخانه لرگه انتقال بیریلگنلر.علاقه لی ینگی لیکلر