تورکیه قوراللی کوچلری عراق نینگ شمالی گه عملیات اویوشتیردی

تورکیه قوراللی کوچلری عراق نینگ شمالی گه عملیات اویوشتیردی

تورکیه قوراللی کوچلری عراق نینگ شمالی گه عملیات اویوشتیردی

تورکیه قوراللی کوچلری عراق نینگ شمالیده گی حاکروک منطقه سیگه آلیب بارگن هوایی عملیاتده 3 تروریست تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

قوراللی کوچلر قومندانلیگی ترقه تگن بیاناتده، قوراللی کوچلری تامانیدن عراق نینگ شمالیده جایلشگن حاکروک منطقه سیده گی ترورچیلر آدرسلریگه قره ته هوایی عملیات آلیب باریلدی.

خوددی شو عملیاتده 3 تروریست تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی دیب ایتیلگن.علاقه لی ینگی لیکلر