سعودی عربستانده بیر فروند اوچاق قولب توشدی

حادثه بیلن تیگیشلی حلی گچه رسمی بیانات بیریلمه گن.

سعودی عربستانده بیر فروند اوچاق قولب توشدی

سعودی عربستان نینگ شمال – غرب تامانیدن بیر فروند حربی تعلیمی اوچاق نینگ قولب توشگن لیگی بیلدیریلدی.

محلی میدیاده اورین آلگن خبرلرگه کوره، مملکت نینگ شمال – غرب تامانیده گی تبوق منطقه سیده هاوک مودل حربی بیر تعلیمی اوچاق نینگ توشیب کیتگن لیگی سقوط سببی نینگ نامعلوم ایکن لیگی قید ایتیلدی.

اوچاقده گی ایککی کیشی پرسونل نینگ اولگن لیگی ادعا ایتیلماقده.

حادثه بیلن تیگیشلی حلی گچه رسمی بیانات بیریلمه گن.  علاقه لی ینگی لیکلر