عراق نینگ شمالی گه عملیات اویوشتیریلدی

3 کیشی جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

عراق نینگ شمالی گه عملیات اویوشتیریلدی

عراق نینگ شمالیده جایلشگن متینا منطقه سیگه اویوشتیریلگن هوایی عملیاتده عسکری قرارگاهلرگه ترورچیلیک هجومی اویوشتیریش تیارگرلیگی آلیب تورگن قوراللی 3 کیشی جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

قوراللی کوچلر قومندانلیگیدن بیریلگن بیاناتگه کوره، توناون کونی عراق نینگ شمالیده جایلشگن متینا منطقه سیگه هوایی عملیات اویوشتیریلدی.

هوایی عملیاتده عسکری قرارگاهلرگه ترورچیلیک هجومی اویوشتیریش تیارگرلیگی آلیب تورگن بولووچی ترور تشکیلاتی اعضاسی 3 کیشی جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.علاقه لی ینگی لیکلر