TRT-nin tarixi

 • 1 May 1964
  359 nömrәli qanunun qüvvәyә minmәsilә TRT quruldu vә radio kanalları TRT Qurumuna tәhvil verildi.
 • Yanvar 31, 1968

  TRT Ankara Televiziyası sınaq verilişlәrinә başladı.
 • 9 Sentiyabr 1974
  Türkiyә Radioları, TRT-1 adı ilə 24 saat yayıma başladı.
 • 17 Aprel 1979

  TRT ilk dәfә “23 Nisan Beynәlxalq Uşaq Festivalını" tәrtiblәdi vә 27 Avropa kanalından da birbaşa yayılmasına nail oldu.
 • 6 Oktiyabr 1986

  TRT-2 Televiziya kanalı yayıma başladı.
 • 2 Oktiyabr 1989

  TRT-3 vә TRT-QAP Televiziya kanalları yayıma başladı.
 • 28 Fevral 1990

  TRT'nin ilk beynәlxalq kanal olan TRT-İNT Avropa'ya mail verilişlәrә başladı.
 • 30 İyul 1990

  Tәlim TV kanalı TRT-4 İzmir'dәn yayımlara başladı.
 • 3 Dekabr 1990
  TRT, “Telegün" adı dalında teleteks sınaq xidmәtinә başladı.
 • 27 Aprel 1992
  TRT Avrasiya Kanalı, Türk Cümhuriyyәtlәri'nә mail verilişlәrә başladı.
 • 14 Noyabr 1998
  Berlin'dә TRT'nin ilk rәsmî bürosu xidmәtә verildi.
 • 5 Yanvar 1999
  Digital Yayım Texnologiyaları Mәrkәzi (SAYTӘK) quruldu.
 • 1 May 1999

  TRT'nin internet sәhifәsi xidmәtә verildi.
 • 15 İyul 1999
  TRT-FM vә Türkiyә'nin Sәsi Radiosu yayımları Avustraliya'dan da eşidilmәyә başlandı.
 • 25 İyul 1999
  TRT-İNT verilişlәri artıq Avustıraliya qitәsi vә Yeni Zelandiya'da da tamaşa edilməyə başlandı.
 • 20 Sentiyabr 1999
  Türkmәnistan'da TRT'nin Aşqabad bürosu xidmәtә verildi.
 • 6 Dekabr 1999

  Radio-4, Türk Musiqisini yayğın tәrzdә sevdirmәk mәqsәdilә yayımlara başladı.
 • 7 İyul 2000
  TRT-İNT, Türkiyә'nin Sәsi Radiosu (TSR) vә TRT-FM (Radio 2) yayımları A.B.Ş vә Kanada'ya yayıma başladılar.
 • 31 Yanvar 2001

  TRT TV kanalları, yeni qurum kimliyi vә yeni loqolarla yenilәndi.
 • 2 İyun 2001
  TRT'nin Azәrbaycan-Bakı bürosu xidmәtә verildi.
 • 16 İyun 2001
  TRT'nin Misir-Qahirә bürosu xidmәtә verildi.
 • 1 İyun 2002
  TRT, Cәnubi Korea vә Yaponiya'nın Seul vә Tokiyo'da birgә tәşkil etdiği, Türk Yığma Futbol Komandasının isә dünya 3-cüsü olduğu Dünya Futbol Çempionatını tamaşaçılara birbaşa çatdırdı.
 • 25 İyun 2002
  TRT'nin 5-ci ölkә xarici bürosu Belçika, Brüssel'dә xidmәtә verildi.
 • 2 İyul 2002

  TRT Turizm Radiosu, 24 saat fasilәsiz veriliş aparmağa başladı. Antalya'nın Lara qəsəbəsindəki studiyalarından yayım aparan radio, İngilis, Fransız, Alman, Rus vә Yunan dillәrindә efirә çıxır.
 • 8 Avqust 2002
  TRT'nin 6-cı ölkә xarici bürosu A.B.Ş, Vaşinqton'da açıldı.
 • 24 May 2003
  TRT, ölkәmiz adına iştirak etdiği 48-ci Avrovizion Mahnı Müsabiqәsi'ndә, Sәrtap Әrәnәr'in ifa etdiyi “Every Way that I can" mahnısı ilә uğur qazandı.
 • Yanvar 20, 2004
  20 Yanvar 2004 Türksat 1C peykindәn, TRT-1,TRT-2, TRT-3, TRT-4 vә TRT-INT televiziya və radio verilişlәrindən ibarәt digital yayım başlandı.
 • 12 May 2004
  49-cu Avrovizion Mahnı Müsabiqәsi, İstanbul'da ölkәmiz vә qurumumuzun ev yiyәliyindә ilk dәfә iki mәrhәlәli olaraq keçirildi vә 36 ölkәdәn canlı tamaşa edildi.
 • 3 Noyabr 2004
  TRT internet sәhifәsi (trt.net.tr) yeni dizaynı vә güclәndirilmiş bünövrәsilә yenilәnmiş olaraq xidmәtә verildi. Hәmin çәrçivәdә möhdәvası zәnginlәşdirilmiş, bütün axtarış sistemlәrindә tәqib edilәbilәn, sürәtli vә izahlı, televiziya, radio proqramlarının tanış edildiği bir sәhifә halına gәtirildi.
 • 14 Dekabr 2004
  TRT-TÜRK TV vә TSR-Türkcә Radio verilişimiz, Türksat 1C peykinin Türkiyә-Mәrkәzi Asiya әhatәli şәrq cәhәtindәn digital olaraq yayılmağa başlandı.
 • 24 İyun 2005
  TRT'nin 7-ci ölkә xarici bürosu Özbәkistan-Daşkәnd xidmәtә verildi.
 • 10 Avqust 2005
  Beynәlxalq İzmir Universiadә Olimpiada Müsabiqәlәri, ölkә daxilinə vә xaricә uğurla çatdırıldı.
 • 1 Noyabr 2005
  TRT-(ABU) Asiya-Pasifiq Yayım Birliyi, Asıavısıon sazişi bağlandı.
 • 22 İyun 2006
  Buena Vista Beynalxalq Televiziya ilә bağlanan saziş çәrçivәsindә, Walt Disney'ә aid cizgi film, cizgi kinofilm vә kinofilmlәrin Türkiyә'dәki hüquqlarını TRT 4 il müddәtlә satın aldı.
 • 16 Mart 2007
  2010-2014 Dünya Kubokları ilә FİFA-nın müxtәlif çempionatlarının (Konfederasiya Kuboku kimi) yayım hüquqlarını TRT öhdəsinə götürdü.
 • 13-20 Aprel 2008
  44-cü Beynәlxalq Cümhurrәisliyi Velosiped Turunun Türkiyә'dәki yayım hüquqlarını TRT satın aldı.