Mustafa Kamal Atatürkü vəfatının ildönümündə hörmətlə yad edirik

Mustafa Kamal Atatürkü vəfatının ildönümündə hörmətlə yad edirik |

Mustafa Kamal Atatürkü vəfatının ildönümündə hörmətlə yad edirik

Etiketlәr: