Binәli Yıldırım Qәzza zolağındakı hadisәlәr ilә bağlı telefon diplomatiyasını davam etdirir

Әldә olunan mәlumata görә, Binәli Yıldırım liviyalı, iraqlı vә nigeriyalı hәmkarları ilә telefon әlaqәsi saxlayıb.

Binәli Yıldırım Qәzza zolağındakı hadisәlәr ilә bağlı telefon diplomatiyasını davam etdirir

Türkiyәnin Baş naziri Binәli Yıldırım Liviya, Nigeriya vә İraq Baş nazirlәrini İslam Әmәkdaşlıq Tәşkilatının fövqәladә iclasına dәvәt edib.

Әldә olunan mәlumata görә, Binәli Yıldırım liviyalı, iraqlı vә nigeriyalı hәmkarları ilә telefon әlaqәsi saxlayıb.

Baş nazir görüş zamanı hәmkarlarını Ramazan ayının başlaması münasibәtilә dә  tәbrik edib.Әlaqәli Xәbәrlәr