Әdirnәdә 28 miqrant saxlanılıb

Әdirnәdә qeyri-qanuni yollarla Avropaya keçmәyә çalışan 28 miqrant saxlanılıb.

Әdirnәdә 28 miqrant saxlanılıb

Әdirnәdә qeyri-qanuni yollarla Avropaya keçmәyә çalışan 28 miqrant saxlanılıb.

Jandarm dәstәlәri İpsala qәsәbәsinin Yeni Karpuzlu bölgәsindә bir mikroavtobusu saxlayıb.

Keçirilәn әmәliyyat nәticәsindә mikroavtobusdakı 28  pakistanlı miqrant tutulub.

 Әlaqәli Xәbәrlәr