Avropaya keçmәyә çәhd göstәrәn 58 qaçqın saxlanılıb

Türkiyәnin İzmir şәhәrindә qeyri-qanuni yollarla Yunanıstana keçmәyә çalışan  miqrantlar saxlanılıb.

Avropaya keçmәyә çәhd göstәrәn 58  qaçqın saxlanılıb

Türkiyәnin İzmir şәhәrindә qeyri-qanuni yollarla Yunanıstana keçmәyә çalışan  miqrantlar saxlanılıb.

Sahil mühafizә dәstәlәrinin keçirdiyi әmәliyyat nәticәsindә rezin qayıqla Avropaya keçmәyә cәhd göstәrәn 58 miqrant tutulub.

Aralarında qadın vә uşaqların da olduğu qrup keçirilәn әmәliyyatlardan sonra İzmir Miqrasiya İdarәsinә tәhvil verilib.Әlaqәli Xәbәrlәr