Həzrəti Mövlanənin 744-cü Vüslət İldönümü Beynəlxalq Anma mərasimləri dekabrın 7-si başlayır