Aktualnosti iz zemlje i svijeta 4/2018

Aktualnosti iz zemlje i svijeta 4/2018

Aktualnosti iz zemlje i svijeta 4/2018

 

 

Turska je već duže vrijeme vršila pripreme za vojnu operaciju protiv PYD/YPG, ogranka terorističke organizacije PKK, koji djeluje u Siriji, a koji predstavlja ozbiljnu prijetnju kako nacionalnoj sigurnosti Turske tako i teritorijalnom integritetu Sirije. Turska je i započela inicijativu u Afrinu. Koji je smješten na zapadnom dijelu terorističkog koridora. Turske oružane snage su već duže vrijeme u regiju slale vojne snage. Nakon priprema koje su trajale duže vrijeme, i odmah po izjavi predsjednika Erdogana ¨operacija u Afrinu je de facto počela na terenu¨, 20. januara u 17:00 sati operacija je i zvanično počela. Operacija je nazvana ¨Maslinova grana¨.

Afrin zauzima veoma bitan geopolitički položaj na granici sa Turskom. Prema posljednjem popisu stanovništva u ovoj regiji, 2004. godine, 64.758 stanovnika u regiji Afrina živi u centru, dok je 172.095 ljudi smješteno u okolnim područjima. Pošto Afrin nije bio stalna meta Asadovog režima i pošto je bio relativno sigurniji u odnosu na ostala područja u Siriji, migracije u ovu regiju su bile neizostavne. Pretpostavlja se da u regiji Afrina trenutno živi oko 300 hiljada stanovnika.

Ova regija za terorističku organizaciju predstavlja ¨odskočnu dasku¨ za Sredozemlje. Osim toga, formirajući liniju za dopremu potrebnih sredstava iz Afrina, preko planine Amanos u Tursku, počelo se sa transportom militanata i oružja. Turske oružane snage i snage sigurnosti su do sada spriječile preko 40 terorista koji su pokušali iz Afrina ući u Tursku.

Pokret u Afrinu, kojeg su Turske oružane snage nazvale operacijom ¨Maslinova grana¨ počeo je 20. januara u 17:00 sati uništavanjem terorističkih ciljeva u Afrinu od strane aviona Turskih oružanih snaga. 72 vojna aviona uništila su 108 skrovišta, magacina i skladišta za skrivanje municije koji pripadaju terorističkim organizacijama PKK/KCK/PYD-YPG. Prva etapa pokreta ukazala je da će se u Afrinu realizovati opsežna vojna intervencija protiv terora PKK.

Turske oružane snage i sirijska opozicija, koju Turska podržava, drugog dana operacije ¨Maslinova grana¨ započeli su kopnenu ofanzivu i uspjeli preuzeti kontrolu nad mnogobrojnim regijama. Prioritet operacije su planinska područja. Činjenica da je operacija započeta sa najtežeg fronta i fronta kojeg YPG nije očekivao, daje veoma važne strateške nagovještaje u vezi operacije. Naime, osvajanjem planinskih područja spriječava se bijeg YPG-a. Nakon preuzimanja planinskih područja, Turske oružane snage i sirijska opozicija koju Turska podržava su počeli čistiti regiju od svih terorističkih elemenata YPG. Operacija se vodi sa 8 različitih frontova a cilj je da se spriječi da YPG može djelovati na svim ovim frontovima.

U okviru uspješne vojne operacije koja je iza sebe ostavila sedmi dan, teroristička organizacija PKK/PYD pokušava pružiti otpor asimetrično-hibridnim ratnim metodama na taj način što se povlači u naseljena područja i civile koristi kao ¨živi štit¨. Koristeći ljude kao živi štit, organizacija pokušava smanjiti svoje gubitke ali i stvoriti crnu propagandu na međunarodnoj areni. Činjenica da pripadnici terorističke organizacije civilima ne dozvoljavaju da napuste regije također potvrđuje gore navedenu tezu.

Pored vojne dimenzije, diplomatska dimenzija operacije također privlači pažnju. Rusija, u okviru dogovora sa sirijskim režimom, nastavlja da kontroliše sirijski zračni prostor. Poznato je i da Rusija, koja pod kontrolom drži mnoge tačke u regiji, Tursku pokušava ubijediti na operaciju manjih razmjera. No, činjenica je da će operacija Turske u Afrinu trajati sve dok se terorističke prijetnje u regije korijenito ne istrijebe.

Pored direktnog kontakta sa Rusijom, Turska nastavlja kontakt i sa SAD-om, zemljama EU i zemljama Zaljeva. Odmah po početku operacije, ambasadori mnogih zemalja su pozvani u ministarstvo vanjskih poslova i informisani su o operaciji. Sa druge strane, inicijativa Francuske da operaciju ¨Maslinova grana¨ iznese na dnevni red Vijeća sigurnosti UN-a, diplomatskim pokretima turskog ministarstva vanjskih poslova pretvorena je u tačku dnevnog reda Vijeća sigurnosti UN-a u kojoj se diskutovalo o humanitarnoj situaciji u Siriji. Osim toga, Ministarstvo vanjskih poslova Turske je spriječilo i proterorističke strukture i pristalice PKK u Vijeću Evrope da operaciju iznesu na dnevni red.

Iz SAD-a je došlo dosta različitih izjava u vezi ¨Maslinove grane¨. Velika Britanija, Njemačka i NATO operaciju smatraju legitimnom, a Rusija SAD optužuje za ¨neumjereno¨ ponašanje u Siriji.Povezane vijesti