Globalna perspektiva 06

Razoreni identiteti

Globalna perspektiva 06

Analizu dekana Fakulteta društvenih nauka na univerzitetu Yildirim Beyazit prof.dr. Kudreta Bulbula.

Gdje vode čovječanstvo sve razoreniji identiteti i pripadnosti?

Kada pogledamo na period u kojem živimo vidimo da je veoma sličan sa periodom prije 1. svjetskog rata. Ukoliko ne izvučemo pouku iz prošlosti uvijek kažemo da se „historija ponavlja“.

Tačno prije 100 godina u svijetu je vladao period stvaranja novih identiteta i nacionalnih pripadnosti. Otvoren je rat prema imperijama. Počeli su da se pojavljuju razni identiteti u svim geografskim predjelima, većina bez historijske prošlosti i vrijednosti. Na kraju ovog procesa raspale su se sve imperije na čelu sa Osmanskom, Britanskom i Austrougarskom imperijom.

Nažalost svijet i dalje se nije riješio problema koji je nastao zbog Francuske revolucije i procesa širenja nacionalizma u tom periodu. Ova bolest je zahvatila cijeli svijet i danas u talasima nastavlja sa svojim negativnim uticajem. Ni dva svjetska rata nisu bila dovoljna za rješavanje ovog problema. Ova opasnost i dalje stoji poput noža iznad glava brojnih zemalja. Kada pogledamo na period u kojem živimo vidimo da je veoma sličan sa periodom prije 1. svjetskog rata. Raspad zemlja na Balkanu, Istočnoj Evropi, Bliskom Istoku i Španija koja je ušla u proces raspada. I nije problem samo zemalja koje su se raspale i koje su u procesu raspada. Novoformirani mali identiteti predstavljaju nove tempirane bombe u brojnim regijama.

Nakon raspada imperija i nastankom novih identiteta i država nismo pridobili veći mir u svijetu. Čak suprotno od toga sve novo nastale zemlje postale su lakši plijen za globalne imperijalističke sile.

Dobro, a gdje nas vodi sve veća etnička i mezhebska podjela? Gdje će se ona zaustaviti?

Ovo stanje možda i nije tolika nepoznanica za čovječanstvo. U periodu vlada feudalizma u Evropi, feudalni vlasnici zemljišta su takoreći pod ropstvom držali i čovječanstvo.

Isto tako koliko su ljudi u periodu vladavine anadolskih begluka prije Osmanske imperije bili slobodni da se kreću i rade.

Šta može donijeti raspad država, identiteta i pripadnosti čovječanstvu sa aspekta ekonomije, trgovine, zdravstva, obrazovanja i putovanja, osim otežanja postojećih uslova. Sa raspadom mega identiteta koji doprinose socijalizaciji ljudi i jačanju zajedničkoj pripadnosti ljudi će ostati usamljeniji i ranjiviji. Ovo stanje će izazvati brojne psihološke, sociološke i patološke probleme i posebno velike problema na polju sigurnosti. Danas najveće sigurnosne probleme za sve države u svijetu predstavljaju male terorističke grupe ili individualaci koje je veoma teško utvrditi i pratiti. Šta može biti danas opasnije od malih skupina i grupa koje su se izolovale od ostatka svijeta i koje su stvorile svoje neke vrijednosti prema posebnim identitetima i pripadnostima.

Zar nije dovoljan ceh kojeg je do sada platila naša regija, čovječanstvo i svijet. Koliko će još nevini narodi i geografski predjeli plaćati ceh zbog ideja o etničkim i mezhebskim podjelama. Koliko će zemlje nasjedati na imperijalističku igru „zavadi, podjeli pa vladaj“. Jer ove etničke i sektaške podjele nisu ni racionalne niti humane niti moralne, ali niti islamske.

Jer kao što je kazao poznati turski pisac Necip Fazil „Stanite velike mase ovaj put je ćorsokak i on ne vodi ka boljem“. Danas umjesto podjela moramo više raditi na spajanju, dijalogu, zajedničkim vrijednostima, moralnim i principijelnim stavovima. Moramo veću važnost posvetiti svemu što je univerzalno, humano, moralno i prema islamskim vrijednostima, zajedničkom suživotu u miru i prosperitetu.

Dobro a kako ćemo to postići?

Odgovor na ovo pitanje znamo ali ga je malo teže implementirati. Ali moramo sa velikim strpljenjem i upornosti raditi na tome. Prije svega sve zemlje moraju voditi politike suživota sa svim različitim vjerskim i etničkim grupama koje žive u tim zemljama. Moramo voliti sva stvorenja zbog Stvaraoca prije svega, kao što je to kazao Derviš Junus.

Jedna druga važna stvar je da se temeljna ljudska prava i slobode ne smiju koristiti kao dio napada u vanjskoj politici. Isto tako strane zemlje ne smiju koristiti manjine kao trojanskog konja u drugim zemljama. I predstavnici manjina moraju biti veoma pažljivi i osjetljivi po tom pitanju.

Naravno da će mnogi sve ovo što smo naveli vidjeti samo kao nadu u svijetu realizma u kojem prevladavaju koristi i interesi država. Svi oni koji to kažu su u pravu kada pogledamo na svijet iz perspektive politika i postojećih implementacija imperijalističkih sila. Dobro al posto danas živimo u međunarodnom poretku u kojem preovladaju samo interesi da li nećemo pozivati na bolji poredak. Zar nećemo pozivati na bolji zajednički život cijelog čovječanstva. I ako zemlje koje vode makro politike u svijetu i dalje vladaju svijetom ne smijemo zaboraviti da imamo velike mase koje su veoma osjetljive za postizanje dijaloga i dogovora.  I na dugoročnom planu uvijek dobri pobjeđuju.

 Povezane vijesti