Globalna perspektiva 24

Zbog čega izborni proces u Turskoj više ne podstiče na podjele?

Globalna perspektiva 24

Analiza dekana Fakulteta političkih nauka na univerzitetu Yildirim Beyazit prof.dr. Kudreta Bulbula.

Zbog čega izborni proces u Turskoj više ne podstiče na podjele?

Za kratko vrijeme u Turskoj će se održati predsjednički i parlamentarni izbori. Kandidati i političke partije intenzivno nastavljaju sa političkim kampanjama. Ali kada pogledamo na prve predsjedničke izbore u novom sistemu vidimo da je ovaj izbori proces najumjereniji u historiji Turske po retorici koja se koristi. U ovoj predizbornoj kampanji nema više oni starih oštrih izjava koje podstiču na podjele u društvu. Šta je razlog ovakve predizborne kampanje.

Da bi osvojili 50%+1 glas morate voditi umjerenu politiku

Kada pogledamo na prošle izborne procese u Turskoj bilo je moguće doći na vlast i sa čak po 20% osvojenih glasova. Vladajuće stranka Pravde i napretka je donijela jednu odluku koja je teža za nju i predvodila proces usvajanja novog predsjedničkog sistema u kojem treba da osvojite 50% +1 glas kako bi bili izabrani. Političke partije više ne mogu samo sprovoditi politike prema svojim biračima i ideologijama. Kandidati da bi došli na vlast moraju svoje ideje prenijeti na šire mase i privući birače raznih korijena. Zbog toga sve političke partije da bi dostigle cilj od 50%+1 glas moraju napustiti svoje takozvane sigurnosne političke zone i okrenutiti se ka cijelom društvu. Zbog toga sve partije moraju da vode umjerenije politike i predizbornu retoriku, i da izbjegavaju ekstremne izjave i kandidate.

Ukoliko se uzme u obzir regionalna teškoća vladanja u Turskoj puno je bolje što kandidati i političke partije u okviru novog izbornog sistema moraju da vode umjereniju politiku.

Mogućnost održavanja 2. kruga predsjedničkih izbora

I ako istraživanja javnom mnijenja pokazuju da će predsjednički izbori biti okončani u prvom krugu, opozicione stranke i kandidati aktivno rade kako bi se izbori prenijeli u drugi krug. Pošto postoji teoretska mogućnost da se održi i drugi krug izbora kandidati i političke partije koriste pažljiviju predizbornu retoriku. Posebno opozicione stranke koje samo sa svojim biračima nemaju šansu da osvoje 50%+1 glas moraju jedan dio glasača da pridobiju iz vladajuće stranke Pravde i napretka i drugih stranaka. Zbog toga kandidati i političke stranke moraju da se koriste pažljivijom političkom retorikom kako ne bi izazvali reakcije drugih birača. U slučaju da dođe do drugog kruga izbora vidjećemo još umjereniju političku retoriku kandidata jer će kandidati na taj način pokušati da privuku birača političkih partija čiji kandidati nisu ušli u drugi krug glasanja.

Direktna kandidatura građana na izborima  

Na prijašnjim predsjedničkim izborima kandidate su mogle da predlažu samo političke partije koje posjeduju parlamentarnu grupu u skupštini ili određeni broj narodnih poslanika. Ovo je sprječavalo da se volja naroda direktno odrazi na izborne kandidate. Što je predstavljalo ograničenje za demokratiju i slobode. Ovaj problem je riješen u novom sistemu. Svaki građanin koji sakupi 100 hiljada potpisa može biti kandidat na predsjedničkim izborima. Ovo pravo je posebno važno za manje političke partije i marginalne grupe u političkom sistemu. Ukoliko ove grupe ne bi imale ovo pravo mogle bi da vode puno radikalniju politiku ali sada i oni imaju mogućnost da predstave svoje kandidate.

Osnivanje koalicija prije izbora

Na prijašnjim izborima u Turskoj nije postojala zakonska legislativa koja je dopuštala koalicije partije prije izbora. Na ovim izborima sa novom legislativom u vezi koalicija većina političkih partija se okupila oko dvije koalicije „Predsjedničke koalicije i „Narodne koalicije“. Ulazak na izbore koalicija isto tako doprinosi smanjenju političke napetosti. Ranije su koalicije osnivane nakon izbora i predizborni proces je bio puno oštriji i agresivniji. Sada koalicije zbog saradnje političkih partija ali i gore navedenih primjera vode puno umjereniju političku kampanju. Isto tako birači prije izbora mogu da donesu odluku da li će podržati koalicije ili ne na izborima.

Na drugoj strani ulazak na izbore kao koalicija stvara mogućnost manjim političkim partijama da uđu u parlament i prevaziđu izborni prag od 10%. Povećanje broja političkih partija u parlamentu ujedno povećava nivo političkog predstavljanja građana i smanjuje napetosti.

Vođenje politike zasnivane na podjelama više neće biti uspješno

U izbornom procesu više nema rasprava u vezi nazdanjaštva i naprednjaštva, laicizma ili modernizacija, Kemalizma i sl. koje su ranije posebno ljevičarske stranke iznosile na dnevni red. Naravno da ove teme su i dalje važne za ove partije ali izbjegavaju ove rasprave zbog ostalih birača. Jer ove rasprave udaljavaju veliki broj birača i stavraju podjele u društvu. Novi sistem je natjerao ove stranke da promjene svoje predizborne kampanje. Možemo reći da je veoma pozitivno što sve političke partije moraju sada da komuniciraju sa građanima drugim političkih opcija  

Udaljavanje političkih grupa koje su produžena ruka terorizma

Jedan drugi elemenat je da ni jedna politička partija nije htjela da formira koaliciju sa strankom HDP koja nije jasno demantovala vezu sa terorističkim organizacijama. Pritisak nad drugim političkim partijama u okviru demokratskog procesa po ovom pitanju je pozitivan razvoj. Na ovaj način će se spriječiti da političke partije na jednoj strani na izborima učestvuju kao civilne i demokratske organizacije, a na drugoj strani da nakon izbora budu pod kontrolom pristalica terorističke organizacije na planinama.

Povećanje populizma

U predizbornom procesu vidimo i povećanje populizma i populističkih obećanja kako bi se pridobila podrška širih društvenih masa. Posebno opozicione stranke više govore o tome kome će dati nešto drugima umjesto toga kako će ostvariti novu proizvodnju. Jer u našoj zemlji nacionalnih dohodak po glavi stanovnika višenije2 hiljade nego 10 hiljada dolara. Povećanje prihoda stvara mogućnost i za bolji život ali prazna obećanja koja nemaju osnovu samo će uticati na povećanje poreza i smanjenje proizvodnje u zemlji.

Nova politika: Pratiti realne ciljeve, a ne nemoguće  

Od velike je važnosti da se sprovodi politika jedinstva i sloge u Turskoj koja neće uticati na podjele u unutrašnjoj politici posebno u periodu kada se Turska susreće sa brojnim regionalnim rizicima. Novi predsjednički sistem ovo u velikoj mjeri uzima pod garanciju. Političke partije da bi uspjele da se približe većem broju građana moraju sprovoditi realnu politiku i ciljeve, i izbjegavati sve što nije realno i moguće.

Politika je „umjetnost mogućnosti“.  Povezane vijesti