ТРТ Новини

ТРТ НОВИНИ

Цели на Дирекция Новини

Целта централната новинарска служба е да се предоставя на обществеността обективни, достоверни и актуални новини за събитията в икономиката, науката, изкуството и културата в страната и в света.
Да обезпечи достъпа на правилна информация до обществеността в съответствие с принципите на плуралистичната демокрация и превъзходството на правото и да се акцентува на плурализма в демократичното общество.
Да излъчва съдържателни коментари и компетентни анализи за обществените събития и процеси.

Новинарски принципи

 • Бързина и точност в новините.При необходимост, включване на актуални коментари, интервюта, репортажи на живо от страната и чужбина.
 • Да отдава широко място на гледища, заздравяващи имиджа на демократична, лаическа и социално правова държава, зачитаща правата на човека в рамките на националната солидарност и разбиране на справедливост в Република Турция.
 • Да изготвя новинарски програми , в които задълбочено се разработват международни събития.Безпристрастност в новините за събитията в Турция, Турските Републики от Централна Азия и света.Недопускане на новини, заблуждаващи обществеността и внушаващи нетърпимост и подстрекателство.
 • Да се изготвят бързи, точни и обективни осведомителни бюлетини и новинарските програми в рамките на закона, отделни новини за телевизията отделни за радиото.
 • Да отдава място на програми, отразяващи гледището на гражданите по въпроса за политическата, икономическа и социална политика на Държавата.
 • Да разширява отношенията си с Международни медийни организации.Предаване на информацията, получена от агенциите след съответна преценка и обоснованост, като изискване на съвременния новинарски стандарт.
 • Да подготвя обективни осведомителни бюлетини и новинарски програми са събитията в Турция и света.Отдаване приоритет на ефекта, картината, графиката и анимацията..
 • Да излъчва новини и коментари от кореспондентите по света Задължително посочване на архивния произход на снимки и кадри, ако са използвани такива.
 • В осведомителните бюлетини да отдава място на коментари и анализи, да не се отдава място на политически и идеологически преценки, които днес и в бъдеще могат да навредят на международните отношения и да се внимава при разкриване на източника на новините и коментарите.
 • Да излъчва новини и за събития от местно и регионално значение, като полагане основи, церемонии по откриване, раздаване на дипломи, които събития, интересуват по-малко души .Осведомителните бюлетини да не са препълнени с протоколни новини.
 • В новините и новинарските програми да се съблюдават принципите на обективност и актуалност.При резюмирането на изявленията на политическите партии да не се загуби целта и същността на изявлението.
 • Излъчваните програми и новини не могат да служат едностранно на интересите на която и да било партия или обществена група или икономически интерес.
 • Да проучва реакцията и отзивите на гражданите по политически, икономически и социални въпроси чрез репортажи, форуми, панели и др.

www.trthaber.com