ТРТ ТВ

Тлевизия

В съвременния ни свят, в който в ефира излъчват безброй национални, интернационални и регионални телевизионни канала, ТРТ пое важната роля на източник на достоверна и безстрастна информация. Образователните, културните, научно-популярните, спортни, музикални и забавни предавания, които излъчва се следят в 99 процента от територията на Анадола и в много страни в различни региони на света. Тези предавания отговарят на очакванията и изискванията на хора от различните възрастови групи.

Емисиите на TRT имат за цел да информират забавлявайки своята аудитория, включваща хора от различни възрастови групи, професия, образование и култура и да допринесе за повишаването на нивото на образованост, за развиване на чувствата на солидарност, единство и сплотеност да бъде в помощ за усъвършенстването и развитието на националната култура, да информира и да отговори на музикалните интереси на всички зрители.

TRT-1е Семеен канал. ТРТ-1 е най-много следеният телевизионен канал в Турция. Излъчванията са насочени към семейството като основна социална единица. Образователните, културните, научно-популярните, спортни, музикални и забавни предавания, които излъчвасе следят в 99,9 процента от територията на Турция и отговарят на очакванията и изискванията на хора от различните възрастови и социални групи.Излъчванията се осъществяват и по интернет. ТРТ-1 от 42 години насам е заедно с вас.

TRT-HABER-Новият новинарски канал на ТРТ излъчва актуални новини, политически диспути и анализи, спортни предавания, научно-популярни филми и програми на културна тема. Един от основните и незаменими принципи на TRT HABERе да бъде безпристрастен и да излъчва достоверни новини. И вие се възползвайте от правото си да получавата достоверна информация следейки емисиите на този телевизионен канал. TRT HABER ще ви осведомява своевременно, където и да сте, за найактуалните събиитя в Турция и в света

TRT-3-TPT-3, информира зрителите си главно за спортните събития… В рамките на канал TPT-3, се осъществят периодически излъчвания на Парламентарния канал . Програмното съдържание на канала включва главно спортни програми. От 9ти Август 2010та година насам води излъчванията си като спортен канал, с емблемата TRT Spor.

TRT-GAP цели в региона да създаде необходимата социална, културна и психологична обстановка за поставянето на рационална основа на Проекта за Югоизточен Анадол ГAП в региона и да допринесе за повишаването на икономическо и образователно ниво на региона. В тези рамки цели да отговори на нуждите на гражданите от Източен и Югоизточен Анадол и да допринесе за запознаването на зрителите от региона и страната с приноса на проекта ГАП.TPT- ГAП,излъчва образователни, културни, художествени и музикални програми посрещащи нуждите на населението на Източен и Югоизточен Анадол подготвени в съответствие със специфичните особености на региона.

TRT-4 е канал за деца на Турското Радио и Телевизия. Програмите на емисиите се подготвят с приноса на академици, чуждестранни и турски специалисти, писатели, художници и автори на детски предавания, с чувство за отговорност пред младото поколение и с принципа за качествено, съвременно и обучаващо съдържание. Води емисиите си с емблемата TRT Çocuk едновременно с канала за образование TRT Okul.

TRT Anadolu Започна излъчвания през октомври 2010та година с девиза „Каналът на милионите". По този канал се излъчват архивни филми и материали на ТРТ, и съвместно с другите канали на ТРТ се водят директни излъчвания. Също така се излъчват и информационни филми заснети от различните регионални канали и предадени на ТРТ и директни излъчвания на тематични програми по тези регионални канали.

TRT-6 С този свой канал излъчващ емисии на кюрдски език, ТРТ допринася за разгръщането на отношенията със съседните страни и народи и с всички народи по света. Предаванията отговарят на изискванията на зрители от всички възрастови групи и отговарят на съвременните критерии, като целят укрепването на единството и сплотеността в Турция. Каналът започна емисия на 6ти Януари 2010та година.

TRT-ÇOCUKе каналът за деца на Турското Радио и Телевизия. Започна емисиите си с цел да се превърне в любимия канал на турските деца и за кратко време стана любимият канал не само на децата но и на възрастните. Програмите на емисиите се подготвят с приноса на академици, чуждестранни и турски специалисти, писатели, художници и автори на детски предавания, с чувство за отговорност пред младото поколение и с принципа за качествено, съвременно и обучаващо съдържание.

Каналът за деца на Турското Радио и Телевизия излъчва програми насочени за деца на възраст между 3 и 14 години, с динамично съдържание което обогатява посредством игри познанията на децата. Излъчват се анимационни филми, документални филми и новини за децата, забавни състезания, детски филми, културно-образователни програми, театрални сценки.

http://www.trtcocuk.com

TRT-TÜRK Води емисии на турски език за целия свят. С предаванията си представящи Турция и турския народ, със спортните, културни, информационни програми каналът осигурява запазването на връзката та турците живеещи в чужбина с родината и споделя радостите и скърбите на турските народи в света. Този канал дава много голям принос за укрепването на турската култура и съзнание сред турскоезичните народи и външните турци.

TRT-AVAZЗапочна емисии през Март 2009та година. Води емисии на осем езика за Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Тюркменистан, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Албания и Турция и за регион простиращ се от Далечния Изток до Балканите. Каналът допринася за укрепването на езиковото и мисловно единство на Турция с турските народи Името на Канала, на много от турските диалекти означава Глас, и той се превърна в общия глас на турските народи. Емисиите на канала се следят с голям интерес от 250 милиона души в

27 страни и 13 автономни области.

TRT- BELGESEL е каналът излъчващ нучно-популярни филми и програми на пет отделни езика-Английски, Германски, Френски, Руски и Турски, и който представя забележителностите на страната ни в чужбина. Каналът също така излъчва природонаучни, културни, спортни програми и филми, програми и филми с историческо съдържание, и с обществена насоченост. yayınlıyor. Каналът започна емисия на 17ти Октомври 2009та година.

TRT-MÜZİK е телевизионен канал за турска и чуждестранна музика. Също така се излъчват и забавни и състезателни шоу програми, концерти, документални филми за миналото на музиката и за различните музикални групи и певци от миналото, списъци на Топ 10. Каналът започна емисия на 16ти Ноември 2009та година излъчвайки основно турска класическа и народна музика, но постепенно започна да дава широко място и на чуждестранна и турска естрадна музика.

TRT- ETTÜRKİYYEбе открит като канал, който ще допринесе с емисиите си на арабски език за разгръщането на отношенията със съседните арабско говорещи страни и народи и с целия арабски свят. Излъчва програми за децата, възрастните, жените, младежта, здравни, спортни, икономически, културни, здравни и научно-популярни програми, програми за религията и морала, музикални изабавни програми.

Емисиите насочени към 350 милиона души в арабските страни и към арабско говорещите в целия свят укрепват връзките на тези страни и народи с Турция. Каналът започна емисия през Април 2010та година.

TRT HDизлъчва основно, филми и спортни и научно-популярни предавания с високо качество на звука и картината. Каналът започна емисия през Юни 2010та година. След срещите от Световното Първенство по футбол през 2010та година, каналът се готви да излъчи и летните и зимните олимпийски игри.

TRT SPORзапочна емисия през Август 2010та година. Излъчват се директно или от запис като се отдава еднакво място на всимки спортни браншове.

www.trt.net.tr/televizyon