Балканите-Текущи събития 93

Съветът за регионално сътрудничество подготви анкета „Балкански барометър 2017“ разкриваща очакванията относно бъдещето на деловия свят в страните от Западните Балкани...

Балканите-Текущи събития 93

Съветът за регионално сътрудничество подготви анкета „Балкански барометър 2017“ разкриваща очакванията относно бъдещето на деловия свят в страните от Западните Балкани. Проучването обхващащо 1600 компании показва, че безнес средите в страните от Западните Балкани не са оптимистично настроени по отношение на бъдещето.

Проучването обхваща по 200 фирми от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Косово, Македония, Сърбия и Турция. 30% от анкетираните безнесмени смятат, че икономическото положение в страната, в която живеят се е влошило през 2016та година. Освен това едва 25% от бизнесмените вярват, че общия икономически изглед на страните им ще се подобри през 2017 година. 27 % от бизнесмените в Турция вярват, че икономическото положение в страната се е влошило през миналата 2016 година, а 43% очакват подобрение на икономическото състояние през настоящата година.

Според резултатите от анкетата през 2016 година в бизнеса на 42% от фирмите в областта почти не е настъпила промяна, бизнеса на 17% се влошил, а при 40% от фирмите се наблюдава подобрение. За малките фирми положението е било по-трудно. Бизнесът на 39% от фирмите в Турция се е подобрил, при 35% няма промяна, а бизнеса на 23% се е влошил. 55% от фирмите в балканските страни и 45% от фирмите в Турция очакват в бъдеще ръст в търсенето на произвежданите от тях стоки или предлаганите услуги. Тези стойности показват, че фирмите имат по-положителни очаквания относно своя бизнес в сравнение с икономическото положение на страната, в която живеят.

През 2016та година 53% от фирмите не са направили промени с персонала, 13% са намалили числеността на персонала си, а 34% са го увеличили. 65% от приетите на работа нови служители са мъже, а 35% жени.  77 % от персонала на фирмите в Турция са мъже, а 23% са жени. 9% от управителите на фирмите в балканските страни и 16% от управителите на фирмите в Турция обмислят съкращение на персонала си през 2017 година.

Мнозинството от фирмите както в балканските страни така и в Турция намират персонала, от който се нуждаят чрез лични препоръки, а не чрез обяви. 29% от фирмите на Балканите и 24 % от фирмите в Турция изобщо не са давали обява за работа по вестниците и във виртуалната среда. Това положение на свой ред свидетелства за наличието на сериозни проблеми на трудовия пазар. 82 % от бизнесмените в Турция и 17% от бизнесмените в балканските страни се сдобиван с квалифициран персонал чрез привличането на персонала на фирмите, с които се конкурират.

Според резултатите от проучването „Балкански барометър“ само 17 % от фирмите в балканските страни и 13 % от фирмите в Турция са установили сътрудничество с университетите и са инвестирали за проучвания и модернизация през 2016та година. Въпреки това обаче почти половината от фирмите включени в проучването вярват, че са разработили някои новости през 2016та година  в производството на стоките и в предлаганите услуги или в доставките. Новите технологии по принцип са нови машини или ново оборудване. Вместо провеждането на технологични проучвания фирмите в региона предпочитат да инвестират в обучението на своя персонал.

Според 91 % от анкетираните пред развититео на бизнесама им са изправени редица пречки. Спрод 48% от бизнесмените най-голямата пречка са високите данъци. Според 26% най-важния проблем е политиката по заетостта. 38 % от бизнесмените в Турция приемат данъците като пречка пред бизнеса им, а 30% законите за минималната работна заплата.

Фирмите предпочитат да продължават дейността си не чрез тегленето на банков крадит, а със спечелените приходи. През 2016 година 58% от фирмите на Балканите и 16% от фирмите в Турция са финансирали инвестициите си от своите приходи.  

Резултатите от проучването „Балкански барометър” показват, че балканските страни осъществяват по-голям внос на стоки и услуги от колкото износ. 85% от стоките и услугите на фирмите участвали в проуването се предлагат в страната, а 8% в страните от ЕС. Едва 5 % от продажбите на въпросните фирми са реализирани между 7те балкански страни тема на проучването. 70% от нуждите от машини, производствени суровини и други се снабдяват от страната. 50% от фирмите и компаниите в Турция изобщо не са търгувли с балканските страни. Според турските бизнесмени най-големите пречки пред бизнеса с балканските страни са закъсненията на граничните пунктове, прекалената бюрокрация и бавния ход на процедурите във връзка с външната търговия.

57% от бизнесмените от страните от Балканите и 48 % от Турция гледат топло на членството в ЕС. Само 7% от анкетираните са на мнение, че членството в Съюза ще има отрицателно влияние върху бизнеса. По принцип експортните фирми са по-положително настроени по въпроса с членството в ЕС.

От друга страна фирмите провяват привидно чувствителност относно опазване на околната среда. В действителност обаче не съществуват достатъчно доказателства, че експортните фирми вземат мерки срещу замърсяването на околната среда.

И на последно място фирмите от балканските страни са на мнение, че правителствата не се допитват до тях при подготовката на законите регулиращи тяхната дейност. Противно на Балканите 61% от фирмите в Турция са убедени, че правителството се интересува от техните безпокойства и полага усилия за разрешаването им.Още новини по темата