Увеличение на индустриалното производство през ноември

Индустриалното производство през месец ноември 2017 година отбеляза ръст от 7%...

Увеличение на индустриалното производство през ноември

Турският статистически институт оповести данните за индустриалното производство през месец ноември 2017 година.

Индустриалното производство през месец ноември 2017 година отбеляза ръст от 7% на годишна база и ръст от 0,3% на месечна база.

През месец октомври индустриалното производство бе отбелязало ръст от 7,3% на годишна база и ръст от 0,7% на месечна база.Още новини по темата