Спад на безработицата

Турският статистически институт оповести статистическите данни за безработицата за месец декември 2017 година...

Спад на безработицата

Турският статистически институт оповести статистическите данни за безработицата за месец декември 2017 година.

През разглеждания период броят на безработните се е понижил с 518 хиляди души на 3 милиона и 291 хиляди спрямо същия период на предходната година.

През декември безработицата е била 10,6%, което е понижение от 2,3% на годишна база.

През разглеждания период безработицата сред младото население на възраст между 15 и 24 години се понижи  с 4,8 пункта на 19,2%, а безработицата сред гражданите на възраст между 15 и 64 години се понижи с 2,3 пункта на 10,6%.Още новини по темата