Увеличение на индустриалното производство

Увеличение на индустриалното производство през месец април от 6,2 % спрямо същия период на миналата година...

Увеличение на индустриалното производство

Турският статистически институт оповести данните за индустриалното производство през месец април.

През разглеждания период индустриалното производство се е увеличило с 6,2% на годишна база и с 0,9 % на месечна база.

Производството в минно-добивния сектор се е увеличило с 10,1 % на годишна база, а в сектора на преработващата промишленост е отбелязан ръст от 6,3%.

Високият ръст на индустриалното производство през април, което бе над прогнозите е показател за висок ръст и през второто тримесечие на годината.Още новини по темата