Понижение на безработицата през април

Турският статистически институт оповести данните за безработицата през месец април...

Понижение на безработицата през април

Продължава понижението на безработицата...

Турският статистически институт оповести данните за безработицата през месец април.

През разглеждания период броят на безработните в страната се е понижил на 3 милиона и 86 хиляди души, което е с 201 хиляди души по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

През април безработицата в страната се понижи на 9,6%, което е понижение от 0,9 процентни пункта на годишна база.

Безработицата сред младото население на възраст между 15 и 24 годишна възраст се понижи с 2,9 процентни пункта на 16,9%, а безработицата сред населението на възраст между 15 и 64 години се понижи на 9,8%.

През месец април 2018 година на работа са били приети 852 хиляди души и заетостта в страната се увеличила с 0,7 процентни пункта на 47,9%.Още новини по темата