Взеха се нови мерки срещу икономическата войната

Взеха се нови мерки за обезвреждането на икономическата война започната срещу Турция...

Взеха се нови мерки срещу икономическата войната

Взеха се нови мерки за обезвреждането на икономическата война започната срещу Турция.

Министерството на финансите и хазната на Турция, обяви редица мерки за облекчаването на реалния сектор и банките, според които кредитните канали ще продължават да са отворени.

Кредитите при които се получи надвишаване на лимита, поради увеличението на обменния курс, тия превишавания няма да бъдат взети под внимание.

Съобщи се, че съвместните мерки взети от Министерството на финансите и хазната и Асоциацията на банките, ще бъдат внимателно оценени за всяка компания поотделно.

В рамките на мерките, които ще влязат в сила от днес:

Ще се продължи да се достави гъвкавост на компаниите по отношение на разсрочено плащане и дефинирането на наличните парични потоци.

Кредитите при които се получи надвишаване на лимита, поради увеличението на обменния курс, няма да бъдат взети под внимание и няма да се направи иск за предсрочното им погасяване.

Поради последните вълнения в обменния курс от компаниите няма да се изискват допълнителни обезпечителни кредити в случаите когато са представили кредит на по- ниска стойност за покриването на обезпечителния риск.  

В резултат на икономическата среда, започнала от 8 август, възникналите закъснения при кредитирането, ще бъдат съобщени на Центъра за управление на риска с кода за принудителни причини.

Тази практика няма да възпрепятства достъпа на компаниите да получат кредит.Още новини по темата