Изпитание с турски релсотрон...

Проведено бе изпитание с прототипа на отечественото електромагнитно оръдие...

Изпитание с турски релсотрон...

Турската отбранителна индустрия постигна съществени резултати в конструкцията на прототип на релсотрон и райлган, електромагнитно оръдие и електромагнитна винтовка, а също и на лазерно оръжие с отечествени възможности.

Проведени бяха с успех първите изпитания на прототипа на електромагнитното оръдие ŞAHİ 209 EMT.

По време на първото изпитание, с релсотрона бе унищожен микробус намиращ се на 100 метра разстояния.

Електромагнитното оръдие се състои от соленоид, вътре в който се намира дулото (по принцип изработен от диелектрик). В единия край на дулото се поставя снаряд изработен от феромагнетик. При протичане на електрически ток в соленоида възниква магнитно поле, което ускорява снаряда, като го привлича във вътрешността на соленоида.

За най-голям ефект импулсът на тока в соленоида трябва да бъде кратък и мощен. За получаването на такъв импулс се използва електролитен кондензатор с високо работно напрежение. Параметрите на ускорителните бобини, снаряда и кондензаторите трябва да са съгласувани по такъв начин, че при изстрела в момента на доближаване на снаряда до соленоида индукцията на магнитното поле е максимална, но при по-нататъшно приближаване на снаряда рязко намалява.

Оръдието  има толкова голяма мощност, че  снарядът на релсотрона не се нуждае от експлозив. Неговата скорост превишава скоростта на звука  6 пъти и ще  достига 9000 km / h на разстояние до 180 km.

Поради високата скорост снарядът притежава много по-голяма пробивна сила в сравнение със съвмеренните бронебойни снаряди и ракети.Още новини по темата