Европейската история и турците-26

Пири Реис...

Европейската история и турците-26

Разпространено е становището че турците не са морски народ, и нямат традиции в мореплаването. Но по време на преселението си от Центраблна Азия към вътрешностите на Европа, турските народи са усвоили и някои тънкости на мореплаването. Само 20 години след историческата победа от 1071ва година в сражението при Манцикерт, която отвори вратите на Анадола за турците, бейът на Измир Чака създава своя силна флота и дори успява да разгроми византийската флота. В периода на Османската Империя са се появили много способни адмирали като Хайреттин Барбарос, който разгзромява най-силните за времето си флоти на Венеция и Испания. С военната флота, изградена по време на управлението на султан Баязид Втори, Османската империя се превръща през 16 век в една от най-мощните морски държави. Същевременно, в Османската империя са били възпитани и много добри картографи и изследователи. Един от тях е Пири Реис, който е прочут не само в Турция но и в целия свят.

Пири Реис е роден през последната четвърт на 15 век в град Гелибол, първата крепост превзета от османските турци на европейска земя. Името му е Мухеттин Пири. Той е син на брата на турския адмирал Кемал Реис, коюйто участва в сраженията в Мотон, Корон и Лепанто. На 15 годишна възраст започва да пътува с Кемал Реис по моретата. През 1495 година е приет на служба на султана и след смъртта на Кемал Реис през 1511 година, поема ръкодовни постове в адмиралтейството. Кемал Реис е служил на трима османски султани-Баязид Втори, Селим Страшни и Кануни Султан Сюлейман.

Пири Реис се е прочул в света с три свои творби. Първта е начертаната от него географска карта на света. Първата калта начертана от Пири Реис е била предадена на султан Селим през 1517 година. Султан Селим се готвеше за поход към Египет и се нуждаеше от географски карти на региона. Ипреди Пири Реис, са били начертавани карти на света. Христофор Колумб начертава през 1498 година карта показваща бреговете на новооткрития континент Америка. Възползвайки се от тази карта и от картите начертани от други османски и ислямски картографи и пътешественици, Пири Реис подготвя своята карта на света. В подготвената през 1513 година карта, са очертани почти без грешка очертанията на американския континент. Той е поставил и началото на един прецедент, очертавайки в по-голям и по-малък мащаб различни райони, кито иска да покаже в по-големи подробности. За съжаление, до наши дни се е съхранила само малка част от тази карта. Известната днес част от картата е била открита през 1929 година в двореца Топкапъ и германския изследовател и учен Пол Кахле.

Втрата си карта, Пири Реис начертава през 1528 година. Той предава тази карта на Султан Сюлейман Законодателя. От тази карта се е съхрнила само част с големина 68 на 69 сантиметра. Картата е цветна и е начертана върху кожа. На нея са очертани бреговете на Северна Америка от Гренландия до Флорида. Тази карта е с много голяма точност, въпреки че е начертана преди 500 години.

Творбата на Пири Риес, Китабюл Бахрийе, описва бреговете на протока Чанаккале, на Егейско море, на егейските острови, Адриатическо море, Венеция, Западна Италия, Южна Франция, Кипър и Анадола. В тази творба са отбелязани в подробности и данни за морските брегове и за населените места и пристанищата, за плитчините и опасните за мореплавателите места, за структурата и почвата на морското дъно и на бреговата зона. Той е подготвил отделна карта за всеки район или пристанище, което се споменава в книгата му, която се превръща във важен справочник за мореплавателите от този период, подобен на днешните Атласи. Картата на Пири Реис и неговата книга Китабюл Бахрийе бяха подложени на щателно изследване от американски и европейски университети. Те стават тема и на различни фантастичцни филми и са споменати дори и в книгата на Ерих Фон Даникен „Колеснииците на Боговете”.

Въпреки това, има и среди които не вярват че един турски мореплавател е способен да начертае толкова точни и подробни географски карти и разпространяват твърденията че те са копирани от карти, които са били подготвени в дълбока древност и са били открити от Пири Реис. А други дори твърдят че Пири Реис е плучил тези сведения от извънземни пришълци.


Етикети: Пири Реис

Още новини по темата