Балканите-Текущи събития 51

От Балканските войни изминаха над 100 години, но въпреки това балканските интелектуалци защитават различни тези...

Балканите-Текущи събития 51

           От Балканските войни изминаха над 100 години. Въпреки това балканските интелектуалци са единомислещи по много малко въпроси и по принцип защитават различни тези. Причинита за това е че двете Балкански войни изживени в периода 1912 - 1913та години имат различен смисъл за отделните народи в региона.Според някои тези войни са били освободителни войни, според други са довели до разпокъсването на териториите на страната и загуба на теротии, според други са голяма трагедия и етническа чистка.

          Въпреки че отделните страни защитават различни тези относно Балканските войни е невъзможно отричането на следната истина: балканските народи са се договорили много бързо по въпроса за обявяването на война срещу османската администрация. Наред с това обаче не са съумели да се споразумеят, където трябва да бъде сложен край на тази война. Именно това е и основната причина за Втората балканска война. Водени от идеята, че превземането на повече територии ще бъде по-добре, балканските народи са положили усилия да достигнат границите си от периода на Средновековието.

         Една от основните заблуди на тези, които съумяват да разширят териториите си е убеждението, че новозавзетите територии принадлежат само на тяхната нация, защото в тези земи от столетия насам са живеели хора с различен етничен и религиозен произход. Поради игнорирането на тази истина Балканите  бяха изправени пред различни проблеми.

         Османската държава не само, че загуби големи територии на Балканите, но по време на Първата и Втората балкански войни мюсюлманското население на Балканите бе подложено на големи жестокости. Според  американският историк Джъстин Маккарти преди Балканските войни в европейските територии на Османската държава с изключение на Албания са живеели 2,3 милиона мюсюлмани, а след войните мюсюлманското население е намаляло на 1,4 милиона. Според Маккари по време на балканските войни са загинали 632 хиляди и 408 мюсюлмани, а 812 хиляди и 771 са били принудени да мигрират.

         В доклада подготвен от международна следствена комисия състъвена от фондация „Карнеги” става ясно, че насилията срещу мюсюлманите по време на Балканските войни са резултат от систематична политика. Според същия доклад се отбелязва, че къщите и селата на мюсюлманите са били опожарявани, а невинните и невъоръжени хора са били избивани.

         Дмитрийе Тусович- един от предводителите на социалистическото движение в Сърбия отбелязва, че единствената вина на мюсюлманите избити по време на Балканските войни, че се молят на Бог по различен начин и че говорят различен език и че насилията срещу мюсюлманите по време на въпросните войни са част от националните политики на балканските страни.

         Според съветския политик, марксистки революционер и теоретик Лев Троцки, който през есента на 1912та година е изпратен на Балканите като репортер на вестник „Киевская мисъл” е бил шокиран от доказателствата за насилията, на които са били подложени мюсюлманите на Балканите. Троцки пише, че мюсюлманите са били избивани безмилостно, мюсюлманските села са били подпалвани, а ценното имущество на мюсюлманите е било разграбвано систематично. И според Троцки е ставало въпрос не за отделни случаи, а за систематични дейности.

            Различни исторически документи свидетелстват, че по време на Балканските войни мюсюлманите са били избивани, насилвани, насилствено похристиянчвани и принуждавани да мигрират. В резултат на това етническата и рилигиозна карта на Балканите е била променена коренно.  Според официалните данни общият брой на мюсюлманите живеещи днес в балканските страни е около 8 милиона и 250 хиляди, което съставлява 12 % от общото население на региона. Според Кемал Карпат провел обстойно проучване във връзка с османското население през втората половина на 19ти век мюсюлманското население е съставлявало 43% от общото население. Тази голяма разлика сама по себе си изисква да бъде проучен процеса и причините за намаляването на турското и мюсюлманско присъствие на Балканите. Още новини по темата