Балканите –Текущи събития 100

Разширяването продължава да бъде една от ключовите политики на ЕС...

Балканите –Текущи събития 100

Разширяването продължава да бъде една от ключовите политики на ЕС. Въпреки трудностите страните от Западните Балкани предприемат важни стъпки за интеграцията си с ЕС. Още от самото начало целта за членство в ЕС поощрява икономическите реформи в балканските страни, задълбочаването на демокрацията и повишаването на ефективността на публичните институции. В достигнатият етап страните от Западните Балкани предприемат допълнителни инициативи на регионално ниво за развитието на икономиките си и за ускоряването на процеса на членство в ЕС.

През последно време в регионалното сътрудничество започна да се отдава приоритет на икономически въпроси като подобряването на житейския стандарт, конкуренцията и развитието. Допитванията до обществеността показват, че населението на регионалните страни приема въпросите относно безработицата и общото икономическо състояние като основен проблем на региона.

От години насам балканските страни не съумяха да се включат сред развиващите се страни. През 1980 та година делът на страните от Западните Балкани в общия Брутен вътрешен продукт /БВП/ на света бе 0,38%, през 2008 ма година този дял спадна на 0,18%. След тази дата под влиянието на глобалната икономическа криза социалноикономическите проблеми, пред които бяха изправени балканските страни се задълбочиха още повече. БВП падащ се на глава от населението в западнобалканските страни съставлява 38% от БВП падащ се на глава от населението в страните от ЕС.

Според докладът Балкански медиен барометър за 2016 та година около 28% от гражданите на западнобалканските страни не могат да си плащат сметките и наема на квартирата, 20% са се оплакали, че през зимния сезон не са в състояние да плащат за отоплението на жилищата си, 40 % се чувстват под риск от бедност, а 36% се страхуват, че могат да останат безработни. От друга страна бизнес средите се борят с по-различни проблеми. През миналата година 40% компаниите в страните от Западните Балкани бяха принудени да намерят разрешение на закъснелите плащания.

За подобряването на конкурентоспособността и икономическото развитие на  западнобалканските страни се изпитва нужда от постоянен прилив на чужд капитал, тъй като частния сектор в тези страни е слаборазвит. Водени от убеждението, че самостоятелно не са в състояние да преодолеят тези проблми страните от Западните Балкани се опитват чрез предприемането на стъпки на регионално ниво и задълбочавайки сътрудничеството да защитават общите си интереси и да ускорят процеса на членството си в ЕС.

В рамките на срещата на високо равнище на страните от Западните Балкани, която се проведе на 12 ти юли 2017 та година в Триест бяха обсъдени инфраструктурните проекти, насочени към развитието на транспортните и енергийните връзки в региона. Освен срещата на върха в Триест и другите подобни срещи организирани през изминалите години във Виена и Берлин по въпроса играят положителна роля за реформите, които трябва да бъдат реализирани по пътя за членство в ЕС.

Етапът достигнат по отношение на регионалното сътрудничество прави належаща силната парламентарна подкрепа. Някои парламентарни форуми в региона не само че улесняват регионалната комуникация, но също така оказват принос за интергацията на региона с ЕС.

Съветът за регионално сътрудничество (СРС) в Сараево е най-важната организация съблюдаваща общите интереси на балканските страни. СРС оказва важен принос за развитието на регионалното сътрудничество, а освен това оказва подкрепа за политическите, икономически, социални и институционални реформи.

С подкрепата на тези организации и с мероприятията реализиращи се на регионално ниво балканските страни полагат усилия да си изградят нов имидж. Балканите искат да се сбогуват с имиджа си на нестабилен регион, борещ се с беднотията и да бъдат възприемани като регион укрепил държавните си институции, притегателен център за чуждестранните инвестиции и регион интересуващ се от житейския стандарт на гражданите си. За съжаление обаче балканските страни трябва да работят още много по въпроса. За придаването на ускорение на процеса на членство в ЕС регионалните страни са длъжни да предприемат по-решителни стъпки както на национално така и на регионално ниво за гарантирането на върховенството на законите и развитието на икономическото управление и административния капацитет. Освен това трябва да избягват стъпки и изявления обтягащи двустранните отношения. До нова среща!Още новини по темата