Санкции от Африканския съюз за неизплащането на финансовата помощ...

Африканския съюз прие решение за налагането на финансови санкции на страните членки, които не изпълняват финансовите си задължения...

Санкции от Африканския съюз за неизплащането на финансовата помощ...

Африканския съюз прие решение за налагането на финансови санкции на страните членки, които не изпълняват финансовите си задължения. 

В изявлението което направи след продължилатга два дена 11та Среща на Африканския съюз в столицата на Етиопия Адис Абеба, Председателят на комисията на Африканския съюз Муса Факи Мухаммед подчерта че получават само 50 процента от очакваната от страните членки икономическа подкрепа. 

Той каза че оказването на финансова подкрепа на съюза е задължение на всички страни членки и че срещу страните членки които не осигуряват очакваната финансова подкрепа ще бъдат приложени различни икономически санкции и може да се стигне дори и до ануиране на членство. 

  

  Още новини по темата